Pokorná štedrosť

V nedeľu 1. septembra bolo poludňajšie stretnutie so Svätým Otcom vo Vatikáne pri modlitbe Anjel Pána plné prekvapení. Hlavným z nich bolo oznámenie menovania 13 nových kardinálov.
VN SK 02.09.2019
Pokorná štedrosť

Vatikánski hasiči pomáhali pápežovi Františkovi dostať sa von zo zaseknutého výťahu. Snímka: profimedia.sk

Ďalším prekvapením bolo výnimočné čakanie, keďže cestou pápež František zostal uväznený vo výťahu.

Napoludnie sa pápež František objavil v okne na najvyššom poschodí Apoštolského paláca so sedemminútovým oneskorením. Hneď pri úvodnom pozdrave s úsmevom vysvetlil príčinu svojho meškania. Zdržala ho technická porucha výťahu, v ktorom zostal uväznený 25 minút, kým ho nevyslobodili vatikánski hasiči.

Pápež František, ktorý na stretnutia s veriacimi prichádza spravidla v predstihu, vyzval prítomných na námestí poďakovať členom Vatikánskeho hasičského zboru potleskom.

V katechéze Svätý Otec vyzdvihol evanjeliový postoj pokory a nezištnosti, ktorý udržiava bratské vzťahy. Poukázal na to, že „Ježiš nám vždy ukazuje cestu pokory; musíme sa učiť ceste pokory, lebo ona je tá správnejšia cesta, ktorá tiež umožňuje vytvárať nefalšované vzťahy.

Ide tu o pravú pokoru, a nie o tú predstieranú, akej v Piemonte hovoria mugna quacia ,teda ,tváriť sa ako svätý obrázok’; nie, toto nie“. Rovnako podľa pápeža Františka nie je kresťanské urobiť niekomu nejakú láskavosť a očakávať, že mi to musí neskôr vrátiť.

„Nie, toto nie je kresťanské. Kresťanskou je pokorná štedrosť. Ľudské odplácanie sa totižto zvyčajne oberá vzťahy o úprimnosť, robí ich komerčnými, keď vsúva osobné záujmy do vzťahu, ktorý by mal byť veľkodušný a nezištný.“