Pokorný Pán

Nedeľa Gaudete bola na Námestí svätého Petra plná radosti. Mnoho detí netrpezlivo čakalo na Svätého Otca so soškami Jezuliatka, pretože podľa tradície ich na Tretiu adventnú nedeľu požehnáva. Následne pápež František vyzval rodiny modliť sa počas Vianoc pred jasličkami, „aby sviatky Pánovho narodenia  priniesli lúč pokoja deťom celého sveta, najmä tým, ktoré prežívajú strašné dni vojny“.

VN SK 13.12.2022
Pokorný Pán

V príhovore upriamil pápež pozornosť na Jána Krstiteľa v žalári a na jeho pochybnosti o Mesiášovi. Je prekvapujúce, že „sa to stalo Jánovi, ktorý Ježiša pokrstil“. Totiž „aj ten najväčší veriaci musí prejsť tunelom pochybností. Je to nevyhnutné pre duchovný rast“.

Boha musíme „hľadať na etapy“ a nikdy o ňom nevieme dosť. Niekedy máme dokonca pocit, že „ho strácame, sme vo vnútornom väzení“, prežívame tmavé dni. Nikdy ho však neprestaňme hľadať. Lebo „Boh je väčší, jeho skutky sú prekvapujúce a konanie presahuje naše očakávania“.

A tak ho znova objavíme ako Ján Krstiteľ. „Zázraky, ktoré Ježiš koná, sú znamením Božieho kráľovstva.“ Často sme náchylní Boha zaškatuľkovať do svojich predstáv a blížnych onálepkovať podľa svojich predsudkov. Advent znamená „obrátiť perspektívu“.

Vymaňme sa z predsudkov a „darujme slová a gestá útechy“. „Keď budete pred Vianocami chystať jasličky,“ vyzýva Svätý Otec, „položte si otázku: Kto je náš Pán? Si to ty, pokorný Boh, ktorý ma prichádza zachrániť?“

Nech nám Panna Mária pomôže „v malosti Dieťaťa rozpoznať veľkosť Boha“. Po modlitbe Anjel Pána pripomenul pápež František aj Svetový deň hôr: „Objavujme krásy prírody a od ľudí z hôr sa učme spoločne kráčať.“