Ponáhľajme sa prekonať konflikty

Pápež František na Veľkonočnú nedeľu 9. apríla predniesol tradičné posolstvo v rámci požehnania Mestu a svetu Urbi et orbi.
VN SK 18.04.2023
Ponáhľajme sa prekonať konflikty

Svätý Otec predniesol posolstvo z lodžie na priečelí vatikánskej baziliky. Veriacich vyzval rásť vo vzájomnej dôvere. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec pripomenul svedkov zmŕtvychvstania, ktorí nám ukazujú, že cesta ľudstva od Veľkej noci, poznačená nádejou, postupuje rýchlejšie.

Či už sú to ženy, ktoré rýchlo vyšli z hrobu a bežali správu o zmŕtvychvstaní oznámiť Ježišovým učeníkom, alebo Mária Magdaléna, ktorá bežala k Šimonovi Petrovi, či sám Peter, ktorý bežal s  učeníkom k  Ježišovmu hrobu.

„Na Veľkú noc sa cesta zrýchľuje a stáva sa pretekmi, pretože ľudstvo vidí cieľ svojej cesty, zmysel svojho osudu, Ježiša Krista, a je povolané ponáhľať sa v ústrety jemu, nádeji sveta,“ povedal Svätý Otec.

Veriacich preto vyzval, aby sa i oni ponáhľali a rástli na ceste vzájomnej dôvery medzi ľuďmi i medzi národmi. „Ponáhľajme sa prekonať konflikty a rozdelenia a otvorme svoje srdcia tým, ktorí to najviac potrebujú.“

Dodal, že na ceste je mnoho kameňov, na ktorých sa môžeme potknúť. Preto sa máme obracať na Zmŕtvychvstalého s prosbou, aby nám pomáhal bežať k nemu.

O  pomoc vzkrieseného Krista prosil aj Svätý Otec, ktorý, ako býva zvykom, pozval na modlitbu za krajiny trpiace konfliktmi a nešťastiami.

Ako prvú spomenul Ukrajinu: „Zmŕtvychvstalý, pomôž milovanému ukrajinskému ľudu na ceste k pokoju a vylej veľkonočné svetlo na ruský ľud. Otvor srdcia celého medzinárodného spoločenstva, aby sa usilovalo o ukončenie tejto vojny a všetkých konfliktov, ktoré poznačili svet krvou.“

Svätý Otec prosil tiež o pokoj v Sýrii, vo Svätej zemi či v Konžskej demokratickej republike.

Takisto vyjadril prosbu o zastavenie prenasledovania kresťanov v Nikarague a Eritrei.

Prosil aj o útechu pre Turecko a  Sýriu postihnuté silným zemetrasením, pre Libanon, Tunisko a Haiti trpiace sociálnymi a  ekonomickými krízami a  tiež pre všetky obete terorizmu.

Modlil sa i za hladujúcich, migrantov a ľudí trpiacich všetkými formami otroctva.