Ponorme sa do vody pokánia

Na Druhú adventnú nedeľu v poludňajšom príhovore Svätý Otec priblížil evanjeliovú postavu Jána Krstiteľa. Bol to prísny a radikálny muž, ktorý nám môže naháňať strach. „Prečo nám ho Cirkev predkladá na adventnej ceste? Aké je tajomstvo Jána Krstiteľa?“ pýtal sa pápež František na úvod.

VN SK 06.12.2022
Ponorme sa do vody pokánia

„Vyzýval na obrátenie a hovoril o blízkosti Božieho kráľovstva“ bez pokrytectva, falošnosti a pretvárky. Ján Krstiteľ nás burcuje „zložiť masky“. Čo to znamená? „Vyznať svoje hriechy, ospravedlniť sa, očistiť sa od nadradenosti.“

Jediná cesta, ktorá vedie k Dieťaťu, je cesta pokory. „Pre Boha nie sú dôležité naše schopnosti a zručnosti, ale pokora. Zostúpme z piedestálu pýchy a ponorme sa do vody pokánia.“

Zamyslime sa, či nepozeráme na druhých zvrchu; či sa nepovažujeme za lepších. Svätý Otec pripomína, že len v jednom prípade môžeme na blížneho pozerať zhora, a to „keď mu chceme pomôcť vstať“.

Advent je čas priznať svoju hriešnosť. Nebuďme ako farizeji a saduceji, ktorí si o sebe mysleli, že „sú spravodliví; že nemajú čo naprávať. Nevyužili príležitosť zmeny“. Advent je čas milosti. „Pamätajme, že s Ježišom je vždy šanca začať odznova. Nikdy nie je neskoro. Majme odvahu, Ježiš je nám nablízku, je blízko nás.“

Na záver príhovoru pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec zopakoval svoje obľúbené vyjadrenie, že nebeský Otec sa nikdy neunaví čakať nás a odpúšťať nám.

„Počúvajme výzvu Jána Krstiteľa – vráťme sa k Bohu. Nenechajme uplynúť tento Advent ako dni v kalendári, pretože je to čas milosti. Tu a teraz. Nech nám na ceste pokory pomáha Panna Mária, služobnica Pána.“