Postavenie autority spočíva v službe

V nedeľu 4. októbra Svätý Otec František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána predstavil svoju novú encykliku Fratelli tutti - o bratstve a sociálnom priateľstve.
VN SK 05.10.2020
Postavenie autority spočíva v službe

V príhovore pred modlitbou sa Svätý Otec zameral na výklad podobenstva o zlých vinohradníkoch z Matúšovho evanjelia. 

„Týmto drsným podobenstvom Ježiš stavia svojich poslucháčov pred ich zodpovednosť, a robí to s drastickou jasnosťou,“ skonštatoval pápež a dodal:

„V každom období môžu tí, ktorým sa dostalo postavenia - aj v Cirkvi a v Božom ľude, byť v pokušení sledovať vlastné záujmy a nie tie Božie. Ježiš však hovorí, že pravé postavenie autority spočíva v službe - v slúžení ostatným, nie vo využívaní ostatných.

Vinica patrí Pánovi, nie je naša. Zastávať pozíciu autority je služba, a preto ju treba ako službu aj vykonávať pre dobro všetkých a pre šírenie evanjelia. Je hrozné vidieť, keď osoby, ktoré zastávajú v Cirkvi postavenie, hľadia na svoje osobné záujmy.“

Po modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania Svätý Otec predstavil svoju novú encykliku. V príhovore zdôraznil, že „znamenia čias jasne ukazujú, že ľudské bratstvo a starostlivosť o stvorenstvo tvoria jedinú cestu k celostnému rozvoju a pokoju. Túto cestu už naznačili svätí pápeži Ján XXIII., Pavol VI. a Ján Pavol II.“

Svätý Otec František po týchto slovách ohlásil svoj darček pre všetkých prítomných v podobe textu novej encykliky v mimoriadnom vydaní denníka L´Osservatore Romano, ktorý týmto dňom obnovil svoje printové vydanie.