Postime sa od klebiet

Pred modlitbou Anjel Pána pri poludňajšom stretnutí s veriacimi 28. februára Svätý Otec v príhovore vychádzal z evanjeliovej udalosti Ježišovho premenenia na vrchu.
VN SK 03.03.2021
Postime sa od klebiet

V tejto súvislosti pozval veriacich kontemplovať nádheru vzkrieseného Pána, ako aj chrániť sa duchovnej lenivosti a unikania od skutočných problémov, ktoré život prináša.

„Vystúpiť na vrch neznamená zabudnúť na realitu; modlitba nikdy nie je únik pred životnými ťažkosťami; svetlo viery neslúži na dosiahnutie pekného duchovného pocitu. Nie, toto nie je Ježišovo posolstvo.

Sme povolaní zažiť stretnutie s Kristom, aby sme ožiarení jeho svetlom mohli toto svetlo niesť a dať mu zažiariť všade. Zažínať svetielka v srdciach ľudí; byť lampášikmi evanjelia, ktoré prinášajú trochu lásky a nádeje – toto je poslanie kresťana.“

Po udelení požehnania z okna Apoštolského paláca sa pápež František spolu s veriacimi na Námestí sv. Petra modlil za oslobodenie 317 stredoškolských študentiek, ktoré sa stali obeťami únosu v Nigérii. Svätý Otec sa nakoniec prihovoril všetkým prítomným – obyvateľom Ríma aj pútnikom z rôznych krajín.

„Všetkým prajem úspešné kráčanie týmto obdobím Veľkého pôstu. A poradím vám jeden spôsob postenia sa, taký pôst, ktorý vám nespôsobí hlad: postiť sa od klebetenia a ohovárania. Je to osobitný spôsob: ,Počas tohto Pôstneho obdobia nebudem ohovárať druhých, nebudem rozprávať pletky.‘

A nezabudnite, že bude užitočné aj denne si čítať stať z evanjelia; nosiť si malé evanjelium vo vrecku, v kabelke a vziať ho do rúk, keď sa dá, a prečítať si akýkoľvek úryvok. Toto otvára srdce pre Pána.“