Potrebujeme viac ľudskosti

A Svätý Otec sám ide príkladom. Na audiencii 11. októbra sa pristavil pri ťažko chorom sedemročnom Martinovi z Tanzánie, ktorému sa tak splnil sen.
Vatican News 17.10.2023
Potrebujeme viac ľudskosti

Veriaci z talianskeho Gragnano, ktorí sú spätí s kultom Panny Márie z vrchu Karmel, si po pápežovo požehnanie prišli so sochou Panny Márie na voze ťahanom symbolmi štyroch evanjelistov. Snímka: profimedia.sk

Martin sa narodil s hrudníkovou kyfózou a má tak vážne problémy s chôdzou. Vyše roka sa liečil v nemocnici Bambino Gesù a jeho veľkou túžbou bolo objať pápeža Františka. Pri stretnutí sa mu napriek chorobe rozžiarili oči. Martin venoval pápežovi tanzánsky ebenový kríž a on ho odmenil pohladením a požehnaním.

TAJOMNÁ SILA

V katechéze Svätý Otec predstavil sudánsku sväticu Jozefínu Bakhitu. Otrokyňu, ktorá utŕžila od svojich únoscov mnoho rán. Nikdy však nebola zúfalá, „lebo cítila tajomnú silu, ktorá ju podporovala“. Tou silou bola Božia láska.

Pri pohľade na kríž „prežívala vnútorné oslobodenie, cítila sa pochopená a milovaná, a preto bola schopná chápať a milovať“. Svätá Bakhita nás učí milovať a súcitiť. „Neospravedlňovať, ale poľudšťovať – seba i druhých. Potrebujeme viac ľudskosti.“

PODOBENSTVO O ODPUSTENÍ

Bakhitu premenili Ježišove slová, ktoré vyslovil na kríži: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Dennodenne nad nimi rozjímala. „Odpustenie ju urobilo slobodnou. Odpustenie, ktoré najprv dostala prostredníctvom milosrdnej Božej lásky, z nej urobilo slobodnú, radostnú ženu schopnú milovať.“

Hoci prežila roky v  otroctve, odpúšťala. „A dokázala to naozaj vždy. Jej život je bytostným podobenstvom o odpustení.“ Nezabúdajme na slová z Písma, že len tomu, kto odpustí, bude odpustené.

„Odpustenie nám nič neberie, ale naopak, pridáva človeku dôstojnosť a odvracia náš pohľad od seba samých na druhých, aby sme ich videli rovnako krehkých, ako sme my.“