Prijmime Božiu realitu

Pápež František sa v príhovore pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána 8. júla na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zameral na odmietanie Ježiša jeho rodákmi v Nazarete, pričom adresoval výzvu každému kresťanovi súčasnosti.
10.07.2018
Prijmime Božiu realitu

Podľa slov Svätého Otca sa Kristovi rodáci pokúšali vtesnať Ježiša do svojich ľudských schém, no „Boží Syn prevracia na ruby každú schému ľudí“. „Nie učeníci umývali Pánovi nohy, ale sám Pán umyl nohy učeníkom.

Toto je dôvod pohoršenia a toho, že neveríme - nielen vtedy, ale v každom čase, aj dnes,“ upozornil pápež. „Boh sa neprispôsobuje predsudkom ľudí. Musíme sa usilovať otvoriť si srdcia a myseľ, aby sme dokázali prijať Božiu realitu, ktorá nám prichádza v ústrety. Znamená to mať vieru. Nedostatok viery je prekážkou Božej milosti.

Mnoho pokrstených žije takým spôsobom, akoby Kristus vôbec neexistoval: opakujú gestá a znaky viery, ale ich život nekorešponduje s reálnym primknutím sa k osobe Ježiša a k jeho evanjeliu. Každý kresťan je povolaný prehlbovať túto svoju základnú príslušnosť, usilujúc sa svedčiť o nej dôsledným životom, ktorého vedúcou myšlienkou bude vždy láska.“

Svätý Otec v príhovore pripomenul aj fakt, že na nedeľu 8. júla pripadla Nedeľa mora, venovaná námorníkom a rybárom: „Modlím sa za nich a za ich rodiny, ako aj za kaplánov a dobrovoľníkov Apoštolátu mora.

Osobitnú spomienku venujem ľuďom, ktorí na mori zažívajú situácie nedôstojnej práce, ako aj tým, ktorí sa angažujú, aby sa moria zbavili znečistenia.“ Medzi pútnikmi Svätý Otec osobitne pozdravil Poliakov, mladých miništrantov z Filipín a zamával aj Brazílčanom.

Pápež František ich s úsmevom povzbudil po tom, ako vypadli z turnaja futbalových majstrovstiev sveta v Rusku: „Zdravím Brazílčanov, odvahu! Druhý raz to vyjde!“