Prijmime od starých ľudí múdrosť viery

Pápež František vyzval počas katechézy aj na zastavenie výroby a nákupu zbraní, ktoré vedú len k navyšovaniu utrpenia a ďalším obetiam.

VN SK 29.03.2022
Prijmime od starých ľudí múdrosť viery

Úloha starých ľudí pri odovzdávaní viery mladým prostredníctvom svedectva o vlastnej skúsenosti je nezastupiteľná. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

V celkom zaplnenej Aule Pavla VI. vo Vatikáne Svätý Otec František počas generálnej audiencie v stredu 23. marca predniesol už štvrtú časť cyklu venovaného zmyslu a poslaniu staroby. Zameral sa na nezastupiteľnú úlohu starých ľudí pri odovzdávaní viery mladým prostredníctvom svedectva o vlastnej skúsenosti.

JASNÁ MYSEĽ JE DAROM

V úvode katechézy pápež František citoval úryvok zo Starého zákona o konci Mojžišovho života: „Keď Mojžiš zomrel, mal stodvadsať rokov. Oči sa mu nezakalili a jeho životná sila sa nepodlomila. Nunov syn Jozue sa ukázal plný ducha múdrosti – veď Mojžiš naň vložil ruku“ (Dt 34, 7. 9).

Chcel tým naznačiť, že len vďaka skúsenostiam z celého svojho dlhého života a bystrej mysli aj na jeho sklonku mohol Jozue, Mojžišov žiak, nadobudnúť všetku svoju múdrosť. To, že sa Mojžišovi nezakalili oči, považuje Svätý Otec František za „schopnosť, akú majú starí ľudia, ktorí dokážu vidieť hlbší zmysel vecí.

Vitalita jeho pohľadu je vzácnym darom: umožňuje mu odovzdať dedičstvo jeho dlhej skúsenosti života a viery s potrebnou jasnosťou mysle.

Mojžiš vidí dejiny a odovzdáva ich – starí ľudia vidia dejiny a odovzdávajú ich“. Takúto starobu považuje pápež za neoceniteľný dar pre nasledujúcu generáciu, pričom nám kladie otázku, či sme schopní rozpoznať a ctiť si tento dar.

VIERA A OSOBNÝ KONTAKT

Podľa slov pápeža Františka však takéto odovzdávanie novým generáciám chýba stále viac a viac, „pretože nová civilizácia má predstavu, že starí ľudia sú materiálom na vyradenie, že starých ľudí sa treba zbaviť“, čo však hlava Katolíckej cirkvi rezolútne odmieta a považuje za surovosť.

Veľmi dôležité je priame rozprávanie sa v osobnom kontakte, ktoré nič nedokáže nahradiť. Pápež František ponúka osobné svedectvo o tom, ako si v detstve osvojil odpor a hnev voči vojne počúvaním starého otca o bojoch na Piave v roku 1914, na ktorých sa zúčastnil.

Takýmto spôsobom by sa mala odovzdávať i viera: „V dialekte, teda v jazyku rodiny, medzi starými rodičmi a vnúčatami, medzi rodičmi a vnúčatami. Viera sa vždy odovzdáva nárečím, tým rodinným a skúsenostným nárečím, ktoré sa osvojuje rokmi. Preto je taký dôležitý dialóg v rodine, dialóg detí so starými rodičmi, ktorí sú tými, čo majú múdrosť viery.“

Vďaka svojmu svedectvu a odovzdávaniu príbehu viery potom vstupujú starí ľudia do „zasľúbenej zeme, ktorá je Božou túžbou pre každú generáciu“.

ZBRANE NIE SÚ RIEŠENÍM

V  závere audiencie Svätý Otec požiadal zúčastnených o minútu ticha a modlitbu k Panne Márii za všetky obete vojny na Ukrajine, pretože „vojnou sa všetko stráca, všetko. Vojna nemá víťazstvo: všetko je porazené“.

Zároveň vyzval tých, ktorí vládnu, aby zastavili nákup a výrobu zbraní, pretože nie sú riešením problému. „Riešením je spoločne pracovať pre pokoj, a ako hovorí Biblia – prerobiť zbrane na nástroje pokoja.“