Radosť z Božieho odpustenia

Vo Štvrtú pôstnu nedeľu 14. marca pápež František napoludnie pri modlitbe Anjel Pána vyzval na ukončenie už desaťročnej vojny v Sýrii a na začatie procesu obnovy krajiny. Z okna Apoštolského paláca pripomenul blížiaci sa vstup do Roka rodiny Amoris laetitia v piatok 19. marca.
VN SK 15.03.2021
Radosť z Božieho odpustenia

V úvodnom príhovore sa Svätý Otec zameral na dôvod prežívania radosti uprostred obdobia Veľkého pôstu. Ako vysvetlil, pravá radosť spočíva v zakúsení Božieho odpustenia, ktoré nás obnovuje a dáva nám život.

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).

Po pripomenutí týchto Ježišových slov pápež poznamenal: „Toto radostné posolstvo je srdcom kresťanskej viery. Božia láska dosiahla svoj vrchol v darovaní Syna slabému a hriešnemu ľudstvu. Daroval nám svojho Syna – nám všetkým.

Toto vyplýva z nočného dialógu medzi Ježišom a Nikodémom, ktorého jednu časť opisuje dnešná evanjeliová stať. Nikodém, ako každý iný člen izraelského ľudu, očakával Mesiáša, pričom si ho stotožňoval so silným mužom, ktorý bude súdiť svet mocou.

Ježiš však toto očakávanie uvádza do krízy. Je to kríza ozdravujúca, pre naše uzdravenie; aby naša radosť bola úplná. Počas pôstu sme povolaní s ešte väčším úsilím prijať svetlo do nášho svedomia, aby sme naše srdcia otvorili nekonečnej láske Boha, jeho milosrdenstvu plnému nehy a dobroty, jeho odpusteniu.

Nezabudnite, že Boh vždy odpúšťa, ak ho s pokorou prosíme o odpustenie. Najsvätejšia Panna Mária nech nám pomáha nebáť sa nechať Ježiša, aby nás vystavil kríze.“