Radostná staroba otvára budúcnosť

Harmonický vzťah medzi nevestami a svokrami prináša obojstranné šťastie, uviedol pápež František vo svojej katechéze.
VN SK 03.05.2022
Radostná staroba otvára budúcnosť

Svätý Otec dáva biblické podobenstvo o Rút a Noemi za príklad i dnešným nevestám a svokrám. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Svätý Otec František pozdravil veriacich zhromaždených na Námestí svätého Petra z bieleho džípu. Pre pretrvávajúce problémy s kolenom musel počas generálnej audiencie v stredu 27. apríla zväčša sedieť.

Siedmu časť katechézy o hodnote a zmysle staroby nazval Noemi, spojenectvo medzi generáciami, ktoré otvára budúcnosť. Zaoberal sa v  nej vzťahom medzi nevestou a svokrou, čerpajúc námet zo vzťahu Rút k jej svokre Noemi.

KLENOT BIBLIE

Pasáž z Knihy Rút nazýval pápež klenotom Biblie a po Piesni piesní druhou tabuľou diptychu o manželskej láske, v ktorej Noemi posiela svoje dve nevesty do domu ich matky.

Rút to však odmieta: „Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba: lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj národ sa stane mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja... len smrť ma odlúči od teba“ (Rút 1, 16 – 17).

Poukazuje sa tak na rodinné vzťahy, ktoré vychádzajú z manželského puta a zároveň presahujú jeho rámec. Rút, vdova po Noeminom synovi, vie, že ako ovdovenú cudzinku, zbavenú ochrany svojho manžela, ju nečaká žiadna budúcnosť, a tak sa odchodu domov bráni.

„Noemi, dojatá Rútinou odvahou, prevezme iniciatívu, čím pre Rút otvorí novú budúcnosť. Poučí a povzbudí ju, aby si v Izraeli našla nového manžela.“

Rút teda uzavrela nové manželstvo, vďaka ktorému opäť vstúpil do života oboch žien pokoj. Noemi, dovtedy plná horkosti a pesimizmu, v starobe „prekonala žiarlivosť na vlastné dieťa a s láskou sa postavila k Rútinmu novému zväzku, pričom spoznala radosť z účasti na narodení nového života“.

SVOKRA TI DALA VŠETKO

Svätý Otec dáva toto biblické podobenstvo za príklad i dnešným nevestám a svokrám. Svokra je podľa neho spájaná s niečím nedobrým, často považovaná za zvláštnu. Odmieta názor, že čím sú svokry vzdialenejšie, tým lepšie.

„Ako matky ti dali manžela/manželku, dali ti teda všetko. Treba ich teda urobiť šťastnými, aby svoju starobu prežívali šťastne. A ak majú nejakú chybu, treba im pomôcť sa napraviť.“ Svokry zase napomenul, aby si dávali pozor na jazyk, lebo zlý jazyk je jedným z najškaredších hriechov.

DIALÓG AKO MOST ZÁCHRANY

Rovnako ako Noemi otvorila svojej neveste Rút budúcnosť, tak i dnes môžu starí ľudia otvárať budúcnosť mladým, ktorí ale musia byť otvorení vďačnosti za to, čo od nich dostali. Potom už „nič nebude môcť zastaviť rozkvet Božieho požehnania uprostred národov“.

V závere katechézy Svätý Otec vyzval, aby sa mladí ľudia rozprávali so starými rodičmi a seniormi a zároveň aby aj starí ľudia hovorili s mladými.

Tento vzájomný dialóg nazýva „konštruktívnou harmóniou, ktorá prechádza od starých k mladým“, a prirovnáva ho k mostu, cez ktorý „vedie prúd záchrany a šťastia a ktorý si musíme chrániť a bdieť nad ním“.