Rím žije ďakovnou púťou Slovákov

Tisíce Slovákov sa momentálne nachádzajú na ďakovnej púti v Ríme. Predbežne bolo zaregistrovaných štyritisíc pútnikov, ale ich počet v Aule Pavla VI. vo Vatikáne bol oveľa väčší. Slovenských veriacich tam osobne v sobotu 30. apríla privítal Svätý Otec František. Do Auly Pavla VI. vkročil desať minút pred dvanástou hodinou.
Zuzana Artimová 30.04.2022
Rím žije ďakovnou púťou Slovákov

Svätý Otec osobne pozdravil slovenských biskupov a niekoľko desiatok prítomných. Snímka: profimedia.sk


Rím žije ďakovnou púťou Slovákov, ktorí sa prišli poďakovať pápežovi Františkovi za jeho septembrovú návštevu našej krajiny a za jeho lásku k nášmu národu.

Staroba ako dar

Pápež František svoj príhovor slovenským pútnikom začal slovami: „Drahí bratia a sestry, dobrý deň; pozdravujem vás všetkých, ktorí ste prišli prejaviť svoje puto voči Petrovmu nástupcovi a verejne vyznať svoju vieru práve v tomto Veľkonočnom období. Srdečne pozdravujem osobitne kardinála Jozefa Tomka, ktorého prítomnosť nám dáva pocítiť, že Cirkev je rodina, ktorá si vie ctiť starobu ako dar, ale mám pochybnosť, či nie je mladší odo mňa.“

Týmito slovami zažartoval pápež František na margo svojho veku (85 rokov) a veku kardinála Jozefa Tomka, rodáka z východoslovenskej obce Udavské, ktorý sa 11. marca dožil už 98 rokov a ktorý je stále vo vynikajúcej kondícii. 

Svätý Otec potom pokračoval v úvodných pozdravoch: „Pozdravujem aj bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. Ďakujem za slová monsignora Zvolenského, ktorý sprevádza túto púť ako predseda Konferencie biskupov Slovenska; pozdravujem všetkých biskupov, kňazov, zasvätené osoby a veriacich laikov.

S radosťou pozdravujem občianske autority, najmä predsedu parlamentu Slovenskej republiky a predsedu Ústavného súdu SR a využívam túto príležitosť, aby som pozdravil aj pani prezidentku.“

Nech dozrie ovocie apoštolskej cesty

Pravdaže, pápež František spomenul svoju návštevu Slovenska: „Nosím si v srdci naše septembrové stretnutia v Bratislave, Prešove, Košiciach a v národnej Svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bolo pre mňa veľkým potešením vidieť, ako Cirkev na Slovensku žije bohatstvom rozmanitostí obradov a tradícií, ako most spájajúci kresťanský Západ a Východ. Ďakujem Pánovi, že som napriek pandémii mohol navštíviť vašu krajinu; nech dá dozrieť ovociu apoštolskej cesty.“ 
Slováci radi prichádzajú do Ríma.

„Dnes ste sa sem prišli v hojnom počte poďakovať, ale uvedomil som si, že slovenskí pútnici radi prichádzajú do Ríma, vidím to na generálnych audienciách. Váš ľud je veľmi spätý so sídlom svätých Petra a Pavla,“ zdôraznil Svätý Otec a dodal:

„Keď som prišiel medzi vás, chcel som vás povzbudiť, aby ste kráčali v štýle stretnutia. Všetci spolu: mladí, rodiny, starší ľudia, mnohé komunity, ktoré sú historicky súčasťou vašej spoločnosti. Kultúra stretnutia sa vytvára úsilím o harmóniu medzi rozdielnosťami. Harmóniu, ktorá si vyžaduje prijatie, otvorenosť a tvorivosť.

V základoch tohto spôsobu života je evanjelium a Duch Svätý. Vieme však, že v dejinách a v konkrétnom živote je táto harmónia neraz zranená našimi hriechmi a obmedzeniami. Preto sme sa počas mojej návštevy modlili aj za uzdravenie rán. Prosím, buďte neúnavní vo vzývaní Ducha Svätého, ktorý je tvorcom harmónie a balzamom na rany.“ 

Osobitne spomenul aj stretnutie s rómskou komunitou na sídlisku Luník IX v Košiciach: „Povedali mi, že veľký koberec, ktorý bol použitý na pódiu počas stretnutia s rómskou komunitou v Košiciach, bol rozstrihaný a rozdelený medzi rodiny sídliska a môže slúžiť na uvítanie pred dverami každej domácnosti.“ 

Prijať s láskou hosťa do domu

Svätý Otec ďalej vyzdvihol tradičný slovenský zvyk láskavého prijatia hosťa - cudzinca do domu: „Ako hosťa ste ma prijali chlebom a soľou. Soľou prijatia, ktorá odkazuje na soľ evanjelia. A v poslednej dobe sa vaše prijatie opäť prejavilo, tentoraz v tragickom kontexte vojny.

V týchto mesiacoch mnohé vaše rodiny, farnosti a inštitúcie prijali pod svoju strechu matky s deťmi z ukrajinských rodín, ktoré sa museli rozdeliť, aby sa zachránili, a ktoré prišli so svojou chudobnou batožinou. Pri pohľade do ich očí ste svedkami toho, ako vojna pácha násilie na rodinných väzbách, oberá deti o prítomnosť otca, o školu a starých rodičov necháva opustených.

Povzbudzujem vás, aby ste sa aj naďalej modlili a pracovali za pokoj, ktorý sa buduje v našom každodennom živote aj týmito gestami láskyplného prijatia. A viem, že ste solidárni nielen so svojimi blízkymi bratmi a sestrami, ale aj s tými, ktorí sú ďaleko, ako napríklad na Kube.“

Podľa slov Svätého Otca „kto prijme človeka v núdzi, robí nielen skutok lásky, ale aj viery, pretože v bratovi a sestre spoznáva Ježiša. Nech vás Boh vždy zachová bohatých na soľ pohostinnosti. A nech vaša soľ nestratí svoju chuť a vždy sa obnovuje čerpaním životnej sily z koreňov.

Viem, že ste hrdí na dedičstvo svätých Cyrila a Metoda. Vyzývam vás, aby ste toto dedičstvo vždy uchovávali a rozvíjali, aby ste budovali mosty bratstva spolu so všetkými národmi, ktoré sa sýtia z tých istých koreňov evanjelizácie Európy, s oboma pľúcami kresťanstva, o ktorých hovoril svätý pápež Ján Pavol II.“

Christos voskrese!

Na záver príhovoru sa pápež František poďakoval Slovákom: „Ďakujem vám, moji drahí, za vašu vernosť Kristovi prejavenú vo svedectve žitej viery, v praktickom ekumenizme vašich vzťahov s blížnymi, v láskavom prijatí aj tých, ktorí sú odlišní, v úcte ku každému ľudskému životu a v zodpovednej starostlivosti o životné prostredie.

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, nech je pre vás mamou, ktorá vás vždy sprevádza na vašej ceste a učí vás potešovať a prinášať nádej. Tú nádej, ktorá nesklame a ktorá má meno zmŕtvychvstalý Kristus. Christos voskrese!“

Obeta za Slovensko

Po svojom príhovore pápež František požehnal slovenských pútnikov a niekoľko desiatok prítomných pozdravil osobne posediačky. Svätý Otec to s úprimnosťou sebe vlastnou vysvetlil s láskavým úsmevom:

„Máme problém. Táto noha nefunguje veľmi dobre. Lekár mi zakázal chodiť. Mne sa veľmi páči chodiť pomedzi ľudí, ale teraz musím poslúchnuť lekára. Preto by som vás prosil prísť sem ku mne, aby som vás pozdravil posediačky.“ Zároveň Svätý Otec prejavil obrovskú lásku a úctu k Slovensku, keď povedal, že túto „pokoru“ obetuje za našu krajinu.