S Bohom pri stole

Na slávnosť Najsvätejšej Trojice sa na Svätopeterskom námestí napriek chmúrnemu počasiu zišlo mnoho pútnikov. Ako slnko medzi nimi žiarila skupina v žltých tričkách z farnosti Mestrino. Rodičia s deťmi, ktoré vo Veľkonočnom období prijali prvé sväté prijímanie, sa prišli Bohu poďakovať za dar Eucharistie.
Vatican News 06.06.2023
S Bohom pri stole

Práve na obraz rodiny zhromaždenej okolo stola poukázal Svätý Otec pri poludňajšom príhovore. „Cez tento obraz môžeme uvažovať o Bohu.“

Aj v ikonách sa využíva prvok oltárneho stola, ktorý je symbolom Najsvätejšej Trojice, Boha spoločenstva.

„Ale nie je to len obraz. Je to realita. Je to realita, pretože Duch Svätý, ktorého Otec vylial do sŕdc ľudí prostredníctvom Ježiša Krista, nám dáva zakúsiť Božiu prítomnosť.“

Pozýva nás „sadnúť si za stôl s Bohom, aby sme mali účasť na jeho láske“. A to sa deje pri každej svätej omši, kde sa Ježiš obetuje a dáva za nás. Myslime na to, ako veľmi nás trojjediný Boh miluje. Jeho láska nás obklopuje.

„Viete, ako si to môžeme zapamätať? Tým najjednoduchším gestom, ktoré sme sa naučili ako deti. Znamením kríža.“

Prežehnajme sa a  uvažujme: „Boh je láska. Boh je Otec, Syn a Duch Svätý a na kríži dal za nás život.“ Vydávame v našich rodinách a komunitách svedectvo o Božej láske?

„Ponúkame všetkým pokrm Božieho odpustenia a víno evanjeliovej radosti?“ Po modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec poďakoval prítomnému policajnému zboru za každodennú ochranu a starostlivosť.

„Panna verná, ktorá je vaša patrónka, nech ochraňuje vás i vaše rodiny.“ Zverme jej aj krajiny sužované vojnou a obete a pozostalých vlakového nešťastia v Indii.