S Bohom tvoríme niečo večné

V duchovnom živote treba skúmať kritériá za a proti. Sú to znamenia, ktoré naše rozhodnutia potvrdia alebo vyvrátia.
VN SK 13.12.2022
S Bohom tvoríme niečo večné

Na konci generálnej audiencie čakalo Svätého Otca prekvapenie. Zástupcovia mládežníckeho združenia VentoteneMia vypustili šesťmetrový teplovzdušný balón z hodvábneho papiera. Snímka: profimedia.sk

Generálna audiencia sa v stredu 7.  decembra konala v  Aule Pavla VI., ako to býva zvykom počas zimných mesiacov. Predvianočnú atmosféru dotváral betlehem z Guatemaly a švajčiarska kapela.

Tóny dychových nástrojov a akordeónov potešili aj pápeža, ktorý hudobníkom od srdca tlieskal. Katechéze predchádzal biblický úryvok z Knihy Sirachovcovej (porov. Sir 1, 11 – 13) o ceste k múdrosti a bázni pred Bohom. Mať bázeň v biblickej reči neznamená strach, ale úctu k Pánovi.

POKOJ, ČO TRVÁ

V živote sa stále pre niečo rozhodujeme. Nato je nevyhnutné skúmať svoje srdce a rozlišovať, čo sa v nás odohráva. Nemenej dôležitá je fáza po vykonaní rozhodnutia. „Musíme rozoznávať kritériá za a proti“, teda či naše rozhodnutie potvrdia alebo vyvrátia, „lebo nie všetky rozhodnutia bývajú správne“.

Preverí ich čas, ako vraví Svätý Otec. „Čas je základné kritérium na rozpoznanie Božieho hlasu uprostred mnohých iných hlasov. Je záruka Božej originality.“ Všímajme si preto tri aspekty. Prvý je pokoj. Potvrdzuje, že sme sa rozhodli správne. Prinesie nám „harmóniu, jednotu, zápal, horlivosť“.

Svätý Otec to vysvetlil na príklade modlitby. Ak venujeme Bohu polhodinku navyše a potom si uvedomíme, že pracujeme dôslednejšie, s väčším zápalom, že aj s menej sympatickými ľuďmi dokážeme vychádzať a komunikovať, že nie sme úzkostliví, potvrdzuje to správnosť nášho rozhodnutia.

„Duchovný život je ako kruh: správne rozhodnutie prospieva všetkým oblastiam nášho života, lebo je to účasť na Božej tvorivosti.“

NA SVOJOM MIESTE

Druhé kritérium dobrého rozhodnutia je, že sa „cítime na svojom mieste“. Svätý Otec to ilustroval na Námestí sv. Petra, kde sú dva pevné body, z ktorých vidieť Berniniho stĺpy dokonale zarovnané. Podobne to funguje aj v živote. Je dôležité „upratať si svoje záujmy a vytvoriť rebríček dôležitosti“.

BEZ PRIPÚTANOSTI

Tretí signál je sloboda. „Len Boh vie, čo je pre nás dobré,“ pripomína pápež. Nemôžeme lipnúť a stoj čo stoj trvať na svojom. To by nebolo dobré. Zostať slobodný znamená „byť ochotný zrieknuť sa“.

Láska je možná len v slobode. „Majetnícke lipnutie je nepriateľom dobra a zabíja city.“ Náklonnosť sa nedá vynútiť. Smutné prípady domáceho násilia potvrdzujú, že „nie je možné vlastniť citovú náklonnosť druhého; že sa zabíja sloboda a zo života je peklo“.

Svätý Otec prízvukuje, že „slobodný je ten, ktorý velebí Pána v čase radosti i v čase núdze“. Nie všetky okolnosti vieme ovplyvniť, napríklad budúcnosť, zdravie, svoje plány. „Dôležité je ponúknuť to Pánovi a dôverovať mu, lebo s Bohom môžeme tvoriť niečo úžasné a večné.“