S Božou pomocou premôžeme každé pokušenie

Na Svätopeterské námestie prišlo na Prvú pôstnu nedeľu okolo 10-tisíc veriacich, aby sa spoločne so Svätým Otcom pomodlilo Anjel Pána a prijalo jeho požehnanie.
VN SK 11.03.2019
S Božou pomocou premôžeme každé pokušenie

V nedeľu 10. marca popoludní pápež odišiel do 30 kilometrov vzdialeného mesta Ariccia, kde so svojimi spolupracovníkmi prežije 6 dní na duchovných cvičeniach. Snímka: profimedia.sk

Pápež František vo svojej meditácii pred mariánskou modlitbou uvažoval nad nedeľným evanjeliom, ktoré hovorilo o pokúšaní Ježiša a tieto tri pokušenia konkretizoval ako chtivosť po majetku, ľudskú slávu a manipuláciu s Bohom.

„Tá prvá je cesta chamtivosti po majetku. Toto je vždy zákernou logikou diabla. Ten začína prirodzenými a oprávnenými potrebami, ako jedlo, živobytie, sebarealizácia, zakusovanie šťastia, aby nás potom postrčil k presvedčeniu, že toto všetko je možné bez Boha, ba dokonca proti Bohu.

Druhým pokušením je cesta ľudskej slávy. Človek je schopný stratiť celú svoju dôstojnosť, nechať sa skorumpovať bôžikmi peňazí, úspechu a moci, len aby dosiahol vlastné sebapresadenie. A vychutnáva si opojenie prázdnou radosťou, ktoré ale zakrátko pominie. Vedie to aj k vystatovaniu sa ako páv, k márnomyseľnosti, no je to prchavé.

A potom tretie pokušenie: využívanie Boha pre vlastný prospech. Diablovi, ktorý citovaním Písem vyzýva Ježiša, aby si od Boha vyžiadal ohromujúci zázrak, Ježiš opätovne oponuje pevným rozhodnutím zostať pokorný a plný dôvery voči Otcovi.

Takto odvracia azda to najrafinovanejšie pokušenie - chcieť stiahnuť Boha na našu stranu, žiadajúc od neho milosti, ktoré v skutočnosti majú slúžiť na uspokojenie našej pýchy.

Svet nám tieto tri cesty predkladá s ilúziou, že len tak získame úspech a šťastie. Ale chcel by som upozorniť na jednu zaujímavú vec. Ježiš pri odpovediach pokušiteľovi nevstupuje do dialógu, ale odpovedá na tri výzvy čisto Božím slovom. Toto nás učí, že s diablom sa nevedie dialóg.“