S Ježišom vždy prichádza milosť

Každý deň je čas milosti. Každý deň je šanca svedčiť o radostnej zvesti Ježiša Krista a o jeho milosrdenstve.

Monika Šimoničová VNSK 31.01.2023
S Ježišom vždy prichádza milosť

Svätý Otec na audiencii vyzval šíriť radostnú zvesť evanjelia napriek chorobe a bremenám, čo si nesieme. Snímka: profimedia.sk

Generálna audiencia 25. januára sa niesla v znamení radosti, o ktorú sa má veriaci človek deliť. Svätého Otca v Aule Pavla VI. pútnici srdečne vítali zvolaniami vivat papa Francesco.

Pápež im úsmev a mávanie opätoval. Jeho príhovoru predchádzal úryvok zo 4. kapitoly Lukášovho evanjelia, „podstata, čo chce Ježiš o sebe povedať“ (porov. Lk 4, 17 – 21). Ide o päť prvkov, ktoré máme mať aj my na zreteli pri hlásaní evanjelia.

RADOSŤ

Ježiš prišiel hlásať radostnú zvesť, preto o ňom nemôžeme svedčiť so zachmúrenou tvárou. Darmo budeme hovoriť o krásnych veciach, ak budeme smutní. „Viera je nádherný príbeh lásky, o ktorý sa treba s radosťou podeliť.“ Je to dar, na ktorého vyjadrenie dokonca nestačia žiadne slová.

OSLOBODENIE

Ježiš povedal, že zajatí budú prepustení. Pri ohlasovaní „nemôžeme na blížnych vyvíjať nátlak a klásť im bremená, práve naopak, máme ich dvíhať, prinášať im pokoj. Každé ohlasovanie Vykupiteľa musí prinášať oslobodenie“.

Iste, nasledovanie Ježiša si vyžaduje úsilie, obetu, sebazápor, no máme skôr ukazovať „krásu cieľa než náročnosť cesty“. Podobne ako keď opisujeme zážitky z pekného výletu. Hovoríme o tom, čo sme krásne videli a zažili, nie o tom, koľko času sme strávili pri kontrole na letisku.

SVETLO

Slepí vidia. No nejde (len) o fyzický zrak. Znamená to „vidieť novým spôsobom“. Ježiš priniesol „svetlo synovstva“ – on je milovaný Boží Syn a s ním sme my milované Božie deti.

„Nekráčame naslepo, náš život nie je otázka náhody ani osudu, nezávisí od financií, ale od Otcovej lásky. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že život každého z nás je pozvaním milovať? To je úžasné!“

UZDRAVENIE

Každý sa cíti niekedy zdrvený. Spôsobuje to choroba, zranenie v minulosti, pocit viny, nejaké bremeno, ktoré si nesieme. No všetkých nás ničí hriech. Ale „zlo nemá posledné slovo. Posledné slovo má Ježišova vystretá ruka, ktorá zachraňuje, a to vždy a nezištne“.

Ježiš „oslobodzuje našu dušu od všetkých dlhov a zabúda na naše hriechy“. Čaká nás, aby nám odpustil. Poďme k nemu ako „k lekárovi srdca, ktorý uzdravuje, odpúšťa“.

ÚŽAS

„S Ježišom Kristom vždy prichádza milosť.“ Aký je úžasný náš Boh. Všetko nám odpúšťa. „Taký veľký je náš Boh, jeho milosť, ktorá dokáže nepredstaviteľné veci.“

Radostná zvesť sa adresuje chudobným. Je nevyhnutné, aby sme boli vnútorne chudobní. „Prekonajme pocit sebestačnosti. Uznajme, že potrebujeme Boha, jeho milosť, jeho radosť. Vtedy sa k nám Boh priblíži.“