Slobodný Ježiš

„Duch Svätý urobil Ježiša slobodného, to znamená schopného milovať a slúžiť bez miery a bez podmienok,“ začal Svätý Otec úvahu v nedeľu 9. júna napoludnie. Čo znamená táto Ježišova sloboda?
Vatican News 11.06.2024
Slobodný Ježiš

„Ježiš bol slobodný voči bohatstvu.“ Opustil svoj rodný dom v Nazarete a vybral si chudobný život, „Syn človeka nemá kde hlavu skloniť“ (Mt 8, 20), ale nebol ustarostený, lebo nebeský Otec vie o všetkom, čo potrebujeme (Mt 6, 32). Nezištne pomáhal a nič nečakal za svoju službu, lebo dôveroval.

„Ježiš bol slobodný voči moci.“ Nikdy nikoho nenútil, aby ho nasledoval. „Nikdy nehľadal podporu u mocných, ale vždy sa postavil na stranu najposlednejších.“

„Ježiš bol slobodný voči túžbe po sláve a uznaní.“ Vždy hovoril pravdu, aj za cenu nepochopenia a potupnej smrti. „Nedal sa zastrašiť, kúpiť ani nikým a ničím skorumpovať.“

Toto je dôležitá výzva pre nás – podobať sa mu v tejto slobode. Pápež upozorňuje, že ak podľahneme peniazom, moci, sláve, staneme sa otrokmi. „Ale ak dovolíme, aby nezištná Božia láska naplnila a rozšírila naše srdce, aby spontánne prekypovala tým, že ju darujeme druhým, bez strachu, vypočítavosti a podmieňovania, potom rastieme v slobode a šírime sviežu vôňu okolo seba.“

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec opäť apeloval na mier, vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby sa dostalo humanitárnej pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú. „Mier si vyžaduje veľa odvahy, nie je to ľahké, ale ľudia túžia po pokoji.“ Osobitne spomenul obyvateľov Gazy, Mjanmarska a Ukrajiny, za všetkých naliehavo prosil o modlitby a prítomnú skupinu Ukrajincov pozdravil slovami „sme vám nablízku“.