Sme deti novonarodeného Krista

Vo štvrtok 24. decembra koncelebroval Svätý Otec v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne svätú omšu v noci Narodenia Pána. V homílii pápež František vychádzal z Izaiášovho proroctva (porov. Iz 9, 1 - 3. 5 - 6), ktoré zaznelo v prvom čítaní. Vo svojom rozjímaní sa snažil ponúknuť odpoveď na otázku, prečo sa Ježiš narodil.

VN SK 06.01.2021
Sme deti novonarodeného Krista

V predvečer slávnosti Narodenia Pána Svätý Otec František celebroval svätú omšu pri oltári Katedry svätého Petra. Snímka: profimedia.sk

Slávnostná liturgia sa mimoriadne začala už o 19.30 s omšovým formulárom z noci Narodenia Pána. S pápežom Františkom koncelebrovalo niekoľko kardinálov; pri oltári katedry bolo prítomných približne sto veriacich, medzi nimi aj deti. Všetci prítomní - okrem Svätého Otca - mali po celý čas na tvárach rúška alebo respirátory.

Sme jeho deti

V homílii pápež František pripomenul, že narodenie Ježiša je novosťou, ktorá nám každý rok umožňuje znovu sa vnútorne narodiť a v Ježišovi nachádzať silu čeliť každej skúške, pretože on sa narodil pre nás: pre mňa, pre teba, pre všetkých nás, pre každého.

Svätý Otec zdôraznil, že Boh prichádza na svet ako Syn, aby z nás urobil Božie deti. Pápež v tejto súvislosti dodal, že to bol úžasný darček. „Dnes nás Boh napĺňa úžasom a každému z nás hovorí: Si zázrak,“ povedal František a vysvetlil, že Ježiš prináša každému život a neuveriteľnú nádej.

„Sestra, brat, nestrácaj odvahu. Si v pokušení cítiť, že si zlyhal? Boh ti hovorí: ,Nie, si moje dieťa!̒ Máš pocit, že niečo nedokážeš, cítiš strach z nedostatočnosti, strach, že nevyjdeš z tunela skúšky? Boh ti hovorí: ,Odvahu, som s tebou.̒

Nehovorí ti to slovami, ale tým, že sa stáva dieťaťom ako ty a pre teba - aby ti pripomenul východiskový bod každého tvojho znovuzrodenia: uznať ťa ako Božieho syna, Božiu dcéru. Toto je východiskový bod každého znuvuzrodenia.

Toto je to nezničiteľné srdce našej nádeje, žiarivé jadro, ktoré podopiera existenciu; pritom na hlbšej úrovni než naše kvality a naše chyby, mocnejšie než rany a zlyhania z minulosti, obavy a strach z budúcnosti je táto pravda: sme milované deti,“ vyzdvihol vo svojom príhovore pápež František.

Miluje nás na smrť

Pápež zdôraznil, že Božia láska k nám nikdy nebude závisieť od nás samých, je to čistá milosť. František položil v homílii aj otázku, či nás Boh niekedy nepreceňuje.

Zároveň pápež ponúkol aj odpoveď: „Áno, preceňuje nás, a robí to preto, lebo nás miluje na smrť. Nemôže si pomôcť, ale miluje nás. On je taký, je veľmi odlišný od nás. Vždy nás miluje, viac ako sa my sami dokážeme mať radi. To je jeho tajomstvo, ako vstúpiť do nášho srdca.

Boh vie, že jediný spôsob, ako nás zachrániť, ako nás uzdraviť zvnútra, je milovať nás. Niet iného spôsobu. On vie, že sa stávame lepšími iba prijatím jeho neúnavnej lásky, ktorá sa nemení, ale mení nás. Iba Ježišova láska premieňa život, uzdravuje i tie najhlbšie rany, vyslobodzuje nás zo začarovaných kruhov nespokojnosti, hnevu a sťažností.“

Zariadením je láska

Na záver svojej homílie pápež naznačil, že Boh sa narodil ako dieťa, aby nás podnietil k starostlivosti o ostatných.

„Jeho nežný plač nám vysvetľuje, aké zbytočné sú mnohé naše rozmary; a máme ich toľko! Jeho bezbranná a odzbrojujúca láska nám pripomína, že čas, ktorý máme, nie je nato, aby sme vyplakávali nad sebou, ale aby sme osúšali slzy tých, čo trpia.

Boh prebýva blízko nás, chudobný a núdzny, aby nám povedal, že slúžiac chudobným budeme milovať jeho,“ uviedol pápež. Pápže tiež poukázal na to, že od tohto večera Boží príbytok je vedľa môjho a zariadením tohto príbytku je láska.