Sme povolaní k svätosti

Cesta svätosti vedie proti prúdu mentality sveta. Blahoslavení plačúci, blahoslavení tichí - pripomenul pápež František Ježišove slová na slávnosť Všetkých svätých v nedeľu 1. novembra.
VN SK 02.11.2020
Sme povolaní k svätosti

Z okna Apoštolského paláca Svätý Otec požehnal niekoľko stoviek veriacich zhromaždených na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. V úvodnom biblickom príhovore zhrnul posolstvo sviatku: svätí s ich nevyčerpateľnou pestrosťou osobných darov a napĺňania blahoslavenstiev sú najhodnovernejšími svedkami kresťanskej nádeje, založenej na Kristovom vzkriesení.

„Dnešná slávnosť Všetkých svätých nám pripomína osobné i všeobecné povolanie k svätosti a predkladá nám spoľahlivé vzory na túto cestu, ktorou každý z nás kráča svojím osobitným a neopakovateľným spôsobom.

Stačí si spomenúť na tú nevyčerpateľnú rozmanitosť darov a konkrétnych príbehov uprostred svätých mužov a žien; nie sú rovnakí, každý má svoju vlastnú osobnosť a rozvinul svoj život vo svätosti podľa vlastnej osobitosti. Každý z nás to môže urobiť, ísť tou cestou.

Tichosť, prosím pekne, miernosť - a pôjdeme v ústrety svätosti.

Táto nesmierna rodina verných učeníkov Krista má svoju Matku, Pannu Máriu. Ona nech nám pomáha živiť v sebe túžbu po svätosti kráčajúc cestou blahoslavenstiev.“

Svätý Otec na záver pripomenul, že v pondelok 2. novembra popoludní bude sláviť na cintoríne Teutonico vo Vatikáne svätú omšu zo Spomienky na všetkých verných zosnulých.