Spása je nezištný dar, nedá sa kúpiť

Svätý Otec František začal v stredu 29. mája na generálnej audiencii nový cyklus katechéz o Skutkoch apoštolov. Prvej z nich dal názov: Ukázal sa im živý a prikázal im očakávať naplnenie Otcovho prisľúbenia.
VN SK 31.05.2019
Spása je nezištný dar, nedá sa kúpiť

Členovia združenia „Jesus Biker“ z nemeckého Würzburgu darovali pápežovi motocykel „Pope-Harley-Davidson“. Motorka bude predaná na aukcii, z ktorej peniaze pôjdu na projekt Missio-Austria v Ugande. Snímka: profimedia.sk

Na stredajšej audiencii nechýbalo niekoľko desiatok pútnikov z rôznych častí Slovenska. Prítomní boli aj národní riaditelia Pápežských misijných diel z celého sveta, ktorí majú v týchto dňoch v Ríme výročné generálne zhromaždenie, a nechýbal ani slovenský zástupca Ivan Kňaze.

Kniha hovoriaca o ceste
Skutky apoštolov – biblická kniha napísaná evanjelistom Lukášom hovorí o šírení evanjelia vo svete a poukazuje na spätosť medzi Božím slovom s Duchom Svätým, ktorý slovu dáva účinnosť a silu, robí ho semenom života a svätosti, dokáže ním roznietiť ľudské srdcia a odstrániť múry rozdelenia.

„Protagonisti Skutkov apoštolov sú vlastne živým a účinným párom: Slovo a Duch. Boh ,svoj rozkaz na zem zosiela; rýchlo sa šíri jeho slovo’ - hovorí Žalm (147, 15). Božie slovo sa šíri, je dynamické, zavlažuje každý terén, na ktorý padne. A čo je jeho silou?

Svätý Lukáš nám hovorí, že ľudské slovo sa stáva účinným nie vďaka rétorike, ktorá je rečníckym umením, no vďaka Duchu Svätému, ktorý je Božou dynamikou, jeho silou, ktorá má moc očisťovať slovo, robiť ho nositeľom života.

Napríklad, v Biblii sú príbehy, ľudské slová; aký je však rozdiel medzi Bibliou a knihou dejín? Rozdiel je v tom, že slová Biblie sú od Ducha Svätého, ktorý im dáva veľmi veľkú silu, odlišnú silu a pomáha nám, aby toto slovo bolo semenom svätosti, semenom života, aby bolo účinné.

Keď Duch Svätý navštívi ľudské slovo, to sa stáva dynamickým, takým dynamickým, ako dynamit, ktorý je schopný roznietiť srdcia a vyhodiť do povetria schémy, odporovanie a múry rozdelenia, otvárajúc nové cesty a rozširujúc hranice Božieho ľudu. Uvidíme to na ceste týchto katechéz – to, čo sa deje v knihe Skutkov apoštolov.“

Krst v Duchu Svätom
„Evanjelium sa uzatvára zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením Ježiša a dej rozprávania Skutkov apoštolov vychádza práve odtiaľto, od prekypujúcej hojnosti života Zmŕtvychvstalého vliatej do jeho Cirkvi.

Svätý Lukáš nám hovorí, že Ježiš ,po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve’ (Sk 1, 3). Zmŕtvychvstalý, vzkriesený Ježiš, robí veľmi ľudské gestá, akými sú delenie sa o jedlo so svojimi učeníkmi a pozýva ich, aby s dôverou očakávali naplnenie Otcovho prisľúbenia. Aké je to prisľúbenie Otca? ,Budete pokrstení Duchom Svätým’ (Sk 1, 5).

Krst v Duchu Svätom je v skutočnosti skúsenosť, ktorá nám umožňuje vstúpiť do osobného spoločenstva s Bohom a zúčastniť sa na jeho univerzálnej spásonosnej vôli, získavajúc dar parézie, odvahy, čiže schopnosti vysloviť slovo ako Božie deti, nielen ako ľudia, ale ako Božie deti.

Netreba preto žiadny boj, aby sme si získali či zaslúžili Boží dar. Všetko je dané zadarmo a vo svojom čase. Pán dáva všetko zadarmo, nezištne. Spása sa nekupuje, neplatí sa za ňu: je to nezištný dar.

Zoči-voči úzkostnej dychtivosti učeníkov, aby vopred poznali čas, v ktorom sa oznámené udalosti udejú, Ježiš svojím odpovedá: ,Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme’ (Sk 1, 7 - 8).

Zmŕtvychvstalý svojich učeníkov pozýva, aby neprežívali prítomnosť v úzkosti, ale aby boli spojencami času, aby vedeli očakávať odvíjanie sa posvätnej histórie, ktorá nebola prerušená, ale ktorá postupuje, stále pokračuje vpred; vedieť očakávať kroky Boha, Pána času a priestoru.“

Modlitba prekonáva pokušenie
„Toto očakávanie apoštoli prežívajú spoločne, žijú ho ako rodina; ako rodina Pána, v hornej sále či večeradle, ktorého steny sú ešte svedkami daru, s ktorým sa Ježiš odovzdal svojim v Eucharistii. A ako očakávajú tú silu, ten Boží dýnamis?

Modliac sa s vytrvalosťou, akoby neboli mnohí, ale iba jeden. Modliac sa v jednote a s vytrvalosťou. Naozaj, prostredníctvom modlitby sa prekonáva osamelosť, pokušenie, podozrenie a srdce sa otvára spoločenstvu.

Prítomnosť žien a Márie, Ježišovej matky, túto skúsenosť zosilňuje: ony sa ako prvé od Učiteľa naučili svedčiť o vernosti lásky a o sile spoločenstva, ktorá víťazí nad každým strachom.“