Spása prechádza cez lásku, prijatie, rešpekt

K pápežským tradíciám Vianoc patrí už neodmysliteľne vianočné posolstvo a požehnanie Urbi et orbi, mestu Rímu a svetu. Svätý Otec František aj tento rok ponúkol v posolstve pohľad na realitu nášho sveta.
VN SK 03.01.2019
Spása prechádza cez lásku, prijatie, rešpekt

Požehnanie Urbi et orbi patrí medzi najsledovanejšie mediálne udalosti roka. Snímka: profimedia.sk

S Vianočným posolstvom je neodmysliteľne spojené aj pápežské požehnanie Urbi et orbi. Je to výnimočné požehnanie, ktoré udeľuje iba pápež a je s ním spojená možnosť získania úplných odpustkov za obvyklých podmienok.

Pápeži ho udeľujú dvakrát v roku, alebo pri výnimočných príležitostiach. V dnešnom mediálnom svete patrí medzi najsledovanejšie priame prenosy roka. Pápež František pred samotným požehnaním prečítal svoje vianočné posolstvo.

V úvode všetkým zaprial požehnané Vianoce, a jeho ďalšie myšlienky smerovali k novonarodenému Ježišovi.

Prajem vám bratstvo
„A čo nám hovorí to Dieťa, ktoré sa pre nás narodilo z Panny Márie? Aké je univerzálne posolstvo Vianoc? Hovorí nám, že Boh je dobrý Otec a my všetci sme bratia.

Táto pravda sa nachádza v základe kresťanského pohľadu na ľudské bytie. Bez bratstva, ktoré nám daroval Ježiš Kristus, nášmu úsiliu o spravodlivejší svet dochádza dych a aj tým najlepším plánom hrozí, že sa stanú štruktúrami bez duše.

Preto je moje prianie požehnaných Vianoc prianím bratstva. Bratstva medzi ľuďmi každého národa a kultúry. Bratstva medzi ľuďmi rôznych názorov, no schopnými rešpektovať sa a načúvať druhému.

Bratstva medzi ľuďmi rozličných náboženstiev. Ježiš prišiel zjaviť Božiu tvár všetkým, ktorí ho hľadajú.

A Božia tvár sa zjavila v konkrétnej ľudskej tvári. Neukázal sa v anjelovi, ale v človekovi, narodenom v čase a v priestore. A tak svojím vtelením nám Boží Syn naznačuje, že spása prechádza cez lásku, prijatie, rešpekt voči tomuto nášmu biednemu ľudskému bytiu, ktoré máme všetci spoločné vo veľkej rôznosti národností, jazykov, kultúr..., no všetci sme bratia v ľudskosti!“

Svet stále trápia vojny
Nech nám tieto Vianoce umožnia znovu objaviť putá bratstva, ktoré nás spájajú ako ľudské bytosti a spájajú všetky národy. Nech umožnia Izraelčanom a Palestínčanom obnoviť dialóg a nastúpiť cestu pokoja, ktorá ukončí konflikt, ktorý už viac ako sedemdesiat rokov nivočí krajinu, ktorú si Pán vyvolil, aby ukázal svoju láskavú tvár.

Dieťa Ježiš nech umožní milovanej a doráňanej Sýrii znovu nájsť bratstvo po týchto dlhých rokoch vojny.

Myslím na Jemen, s nádejou, že prímerie sprostredkované medzinárodným spoločenstvom bude môcť konečne priniesť úľavu toľkým deťom a obyvateľstvu vysilenému vojnou a hladomorom.

Myslím ďalej na Afriku, kde sa milióny ľudí stali utečencami alebo sú evakuovaní a potrebujú humanitárnu pomoc a zaistenie potravy.

Nech Vianoce upevnia bratské zväzky spájajúce Kórejský polostrov a umožnia pokračovať v nastúpenej ceste zbližovania a dospieť k spoločným riešeniam, ktoré zaistia všetkým rozvoj a blaho.

Tento čas požehnania nech umožní Venezuele znovu nájsť svornosť a všetkým zložkám spoločnosti bratsky pracovať na rozvoj krajiny a na pomoc najslabším vrstvám obyvateľstva.

Pán, ktorý sa rodí, nech prinesie úľavu milovanej Ukrajine, úzkostne túžiacej po znovuzískaní trvalého pokoja, ktorého príchod mešká. Iba mierom, rešpektujúcim práva každého národa, sa môže krajina zotaviť z podstúpených utrpení a znovunastoliť dôstojné podmienky života pre svojich občanov. Som nablízku kresťanským komunitám tejto oblasti a modlím sa, aby sa mohli utkávať vzťahy bratstva a priateľstva.

Pred Dieťaťom Ježišom nech znovu objaví brat brata medzi obyvateľmi drahej Nikaraguy, aby neprevážili rozdelenia a sváry, ale všetci sa usilovali o zmierenie a spoločné budovanie budúcnosti krajiny.“

Ideologické kolonizácie i prenasledovanie
Chcem pripomenúť národy, ktoré trpia ideologickými, kultúrnymi a ekonomickými kolonizáciami, vidiac poškodzovanie ich slobody a identity, a ktoré trpia hladom a nedostatkom vzdelávacích a zdravotníckych služieb.

Osobitná myšlienka patrí našim bratom a sestrám, ktorí slávia Narodenie Pána v ťažkých podmienkach, ba priam nepriateľských, najmä tam, kde je kresťanská komunita v menšine, neraz zraniteľná alebo ignorovaná. Nech Pán daruje im aj všetkým menšinám žiť v pokoji a vidieť uznané vlastné práva, najmä náboženskú slobodu.

Malé a skrehnuté Dieťa, ktoré kontemplujeme dnes v jasliach, nech chráni všetky deti na zemi a každú krehkú, bezbrannú a vyradenú osobu. Nech všetci môžeme prijať pokoj a útechu z narodenia Spasiteľa, a – cítiac, že sme milovaní jediným nebeským Otcom – obnoviť sa a žiť ako bratia!