Spása prišla pre všetkých

Svätý Otec František sa v nedeľu 6. januára už tradične modlil poludňajšiu mariánsku modlitbu Anjel Pána spolu s veriacimi na Svätopeterskom námestí.
VN SK 08.01.2019
Spása prišla pre všetkých

Snímka: profimedia.sk

A keďže Cirkev slávila aj Zjavenie Pána, jeho krátka katechéza smerovala k týmto trom mudrcom, ktorí sa prišli pokloniť Ježišovi od východu.

„Ako tí, čo prichádzajú od východu, mudrci reprezentujú všetky národy, ktoré sú vzdialené od tradičnej židovskej viery. Napriek tomu sa nechávajú viesť hviezdou a vydávajú sa na dlhú a riskantnú cestu, len aby dosiahli cieľ a spoznali pravdu o Mesiášovi.

Mudrci boli otvorení voči novosti a práve im sa ukazuje tá najväčšia a najprekvapivejšia novosť v dejinách: Boh sa stal človekom.

Mudrci sa klaňajú pred Ježišom a odovzdávajú mu symbolické dary: zlato, kadidlo a myrhu - lebo hľadanie Pána predpokladá nielen vytrvalosť na ceste hľadania, ale aj štedrosť srdca. Nakoniec sa vrátili do svojej krajiny a evanjelium hovorí, že sa vrátili inou cestou.

Bratia a sestry, zakaždým, keď sa nejaký muž alebo žena stretnú s Ježišom, ich cesta sa zmení, vracajú sa do života zmenení, vracajú sa obnovení, vracajú sa inou cestou.

Vrátili sa do svojej krajiny, nesúc si vo svojom vnútri tajomstvo toho pokorného a chudobného Kráľa.

Môžeme si predstaviť, že všetkým vyrozprávali, čo zažili: spása ponúknutá Bohom v Kristovi je pre všetkých ľudí, blízkych i vzdialených. Nie je možné zmocniť sa onoho Dieťaťa: je darom pre všetkých.

Aj my sa stíšme v našich srdciach a nechajme sa ožiariť Ježišovým svetlom, ktoré pochádza z Betlehema.

Nedovoľme, aby nám strach uzavrel srdce, ale majme odvahu otvoriť sa tomuto svetlu, ktoré je mierne a diskrétne. A potom tak ako mudrci aj my zakúsime nesmiernu radosť, ktorú si nebudeme môcť nechať iba pre seba.“