Spravodlivosť priťahuje milosť

„Spravodlivosť je základ pokojného spolužitia v spoločnosti. Svet bez zákonov rešpektujúcich práva by sa podobal džungli. Bez spravodlivosti nie je mier,“ povedal Svätý Otec na audiencii vo Veľkonočnej oktáve 3. apríla.
Vatican News 09.04.2024
Spravodlivosť priťahuje milosť

V závere audiencie Svätý Otec, držiac vreckový Nový zákon ukrajinského vojaka, ktorý zahynul vo vojne, opätovne vyzval na modlitby za pokoj a bratstvo. Snímka: profimedia.sk

Katechézu venoval kardinálnej čnosti spravodlivosti, ktorú katechizmus definuje ako „morálnu čnosť spočívajúcu v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu to, čo im patrí“. Symbolizujú ju váhy, lebo jej cieľom je rovnováha. Pápež podčiarkuje, že v spoločnosti sa má s každým zaobchádzať dôstojne a nato treba k spravodlivosti pridať aj láskavosť, úctu, vďačnosť, prívetivosť, čestnosť.

ÁNO – ÁNO, NIE – NIE

„Bez spravodlivosti nie je mier. Ak sa spravodlivosť nedodržiava, vznikajú konflikty. Bez spravodlivosti sa presadzuje právo silnejšieho nad slabším a to nie je správne.“ Pričom je jedno, o akú veľkú či malú vec ide. Spravodlivosť nie je zavretá v súdnych sieňach, ale má sa uplatňovať v každodennom živote.

„Spravodlivý človek je čestný, jednoduchý a  priamy, nenosí masky.“ Nehovorí polopravdy či nejasnosti. Jeho reč sa podobá biblickému príkazu, nech je naša reč jasná: áno – áno, nie – nie (porov. Mt 5, 37). „Na perách spravodlivého často nájdeme slovo ďakujem.“

DOBRO VŠETKÝCH

V  ďalšej časti katechézy pápež ponúkol viacero opisov spravodlivého človeka. „Má úctu k zákonom a rešpektuje ich, pretože vie, že sú bariérou, ktorá chráni bezmocných pred aroganciou mocných. Nemyslí len na seba a nestará sa len o svoje vlastné záležitosti. Čnosť spravodlivosti jasne ukazuje a kladie do srdca požiadavku, že nemôže existovať skutočné dobro pre mňa, ak neexistuje aj dobro všetkých.“

Výsadou spravodlivého je, že dbá o svoje správanie. Nechce nikomu ublížiť, a ak pochybí, ospravedlní sa. Niekedy sa radšej zriekne osobného dobra v prospech spoločenstva. „Túži po usporiadanej spoločnosti, kde sú ľudia, ktorí dávajú lesk úradu, a nie funkcie, ktoré by dávali lesk človeku.“

PRIŤAHUJÚ POŽEHNANIE

Spravodlivý sa snaží vyhýbať škodlivému správaniu, ohováraniu, klebeteniu, krivému svedectvu, podvodu. Je príkladný v presadzovaní zákonnosti. „Aké dôležité je vychovávať ľudí, najmä mladých, v kultúre zákonnosti. Je to cesta, ako zabrániť rakovine korupcie a vykoreniť kriminalitu.“

Svätý Otec nehovorí o počtoch, nevie, či je spravodlivých na zemi veľa, alebo sú to vzácne perly. „Avšak sú to ľudia, ktorí na seba i na svet, v ktorom žijú, priťahujú milosť a požehnanie.“ Nemoralizujú, ale sú „hladní a smädní po spravodlivosti“. Ako to pápež často opakuje, snívajú sen o všeobecnom bratstve. „A my tento sen veľmi potrebujeme.“

Z HLBÍN VOLÁME K TEBE, PANE

„Chcel by som, aby sme sa všetci stíšili,“ vyzval napokon pápež, držiac v rukách ruženec a Nový zákon od mladého ukrajinského vojaka, ktorý pre vojnu prišiel o život. Potom chvejúcim sa hlasom prečítal Žalm 130, ktorý si vojak podčiarkol: „Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, počuj môj hlas.“