Strach sa využíva aj v politike

Dobrá politika je v službe pokoja - je názov posolstva pápeža Františka na 52. svetový deň pokoja, ktorý sa slávi 1. januára.
VN SK 03.01.2019
Strach sa využíva aj v politike

Svätý Otec v posolstve označuje našu zem za spoločný dom, do ktorého nás poslal Boh, aby sme sa oň starali. Aj preto potrebujeme dobrú politiku i politikov.

V tejto súvislosti uvádza „blahoslavenstvá politika“ od vietnamského kardinála Françoisa-Xaviera Nguyễna Vãn Thuậna, ktorý zomrel v roku 2002 a bol verným svedkom evanjelia:

Blahoslavený politik, ktorý svoju úlohu náležite pozná a plne si ju uvedomuje.
Blahoslavený politik, v osobe ktorého sa zračí dôveryhodnosť.
Blahoslavený politik, ktorý pracuje pre spoločné dobro a nie pre svoj vlastný záujem.
Blahoslavený politik, ktorý zostáva verne dôsledný.
Blahoslavený politik, ktorý buduje jednotu.
Blahoslavený politik, ktorý sa usiluje o uskutočnenie radikálnej zmeny.
Blahoslavený politik, ktorý vie počúvať.
Blahoslavený politik, ktorý nemá strach.“

Pápež ďalej poukázal na to, že okrem cností v politike nechýbajú ani neresti, ktoré oslabujú ideál pravej demokracie. Podotkol, že dobrá politika podporuje účasť mladých a dôveru v druhých.

Svätý Otec sa nevyhol aj problému využívania stratégie strachu v politike. „Také politické reči, ktoré obviňujú migrantov zo všetkých ziel a zbavujú chudobných nádeje, sú neprijateľné.

Namiesto toho treba zdôrazňovať, že pokoj sa zakladá na rešpektovaní každej osoby, bez ohľadu na jej minulosť, na rešpektovaní zákonov a spoločného dobra.“

V závere posolstva pripomenul aj sedemdesiate výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. „Pokoj je totiž ovocím veľkého politického projektu, ktorý sa zakladá na vzájomnej zodpovednosti a závislosti ľudských bytostí. Ale je to tiež výzva, ktorú treba deň čo deň prijímať.“