Svätý Otec pripomenul svoju cestu na Slovensko

Pápež František v utorok 7. septembra pripomenul svoju 34. apoštolskú cestu, ktorá sa uskutoční 12. až 15. septembra. Počas tejto apoštolskej cesty sa zúčastní na vyvrcholení Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti; potom ho čaká veľmi bohatý program na Slovensku.
VN SK 08.09.2021
Svätý Otec pripomenul svoju cestu na Slovensko

Hlava Katolíckej cirkvi rozoslala cez sociálnu sieť Twitter tento odkaz: „Budúcu nedeľu pôjdem do Budapešti na zakončenie Medzinárodného eucharistického kongresu. Moja púť bude pokračovať niekoľko dní na Slovensku a skončí sa veľkou ľudovou slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie, patrónky tejto krajiny.“

O návšteve Budapešti a Slovenska Svätý Otec hovoril aj počas príhovoru pred poludňajšou mariánskou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 5. septembra: „Tieto dni sa budú niesť v znamení adorácie a modlitby v srdci Európy.

S láskou pozdravujem tých, ktorí pripravili túto cestu, a ďakujem vám; pozdravujem i tých, ktorí ma očakávajú a s ktorými sa ja sám z celého srdca túžim stretnúť, prosím všetkých, aby ma sprevádzali modlitbou, a zverujem návštevy, ktoré uskutočním, príhovoru toľkých hrdinských vyznávačov viery, ktorí svedčili o evanjeliu na týchto miestach uprostred nevraživosti a prenasledovania.

Oni nech pomáhajú Európe aj dnes svedčiť - nielen slovami, ale predovšetkým činmi, skutkami milosrdenstva a pohostinnosti - o dobrej zvesti Pána, ktorý nás miluje a zachraňuje. Ďakujem!“