Svätý Otec sa modlil na nemocničnom balkóne

Svätý Otec sa 11. júla pomodlil modlitbu Anjel Pána na balkóne na najvyššom poschodí nemocnice Gemelli, kde mu robili spoločnosť detskí pacienti. Stovky ľudí pred budovou privítali prvé verejné vystúpenie pápeža po týždni hospitalizácie srdečným aplauzom. František pozdravil s jemným úsmevom na tvári a gestom ruky na diaľku všetkých, ktorí sa prišli spolu s ním pomodliť na toto netradičné miesto.
TK KBS 13.07.2021
Svätý Otec sa modlil na nemocničnom balkóne

„Cítil som vašu blízkosť a podporu vašich modlitieb. Ďakujem vám zo srdca“ – týmito slovami sa pápež František poďakoval všetkým, ktorí na neho mysleli v modlitbách. Vo svojom príhovore sa opieral o evanjelium Pätnástej nedele v Cezročnom období, pričom zdôraznil dôležitosť prejavov lásky voči chorým a tiež veľký význam verejného systému zdravotnej starostlivosti bezplatne prístupného pre všetkých.

Pomazanie olejom blízkosti

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Som rád, že môžem zachovať nedeľné stretnutie pri Anjel Pána aj tu na poliklinike Gemelli. Ďakujem vám všetkým, cítil som vašu blízkosť a podporu vašich modlitieb. Ďakujem vám zo srdca! Evanjelium, ktoré sa číta pri dnešnej liturgii, nám hovorí, že Ježišovi učeníci ,pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali‘ (Mk 6, 13).

Tento olej v nás evokuje aj sviatosť pomazania chorých, ktorá dáva útechu duchu i telu. Ale tento olej znamená tiež počúvanie, blízkosť, starostlivosť, nežnosť toho, kto sa stará o chorého človeka – je to ako pohladenie, vďaka ktorému sa človek cíti lepšie, utišuje sa mu bolesť a ktoré ho pozdvihuje.

My všetci, skutočne všetci, skôr alebo neskôr potrebujeme toto pomazanie blízkosťou a nehou. Všetci ho tiež môžeme darovať niekomu druhému v podobe návštevy, telefonátu, podanej ruky tomu, kto potrebuje pomoc.

Pripomeňme si, že pri poslednom súde – ako to stojí v Evanjeliu podľa Matúša – jednou z vecí, na ktorú sa nás opýtajú, bude, ako blízko sme boli k chorým (porov. Mt 25, 36),“ vysvetlil pápež František.

Služba je vždy zadarmo

Svätý Otec sa v príhovore podelil aj o svoju aktuálnu osobnú skúsenosť: „V týchto dňoch hospitalizácie v nemocnici som opäť pocítil, aká dôležitá je dobrá zdravotná starostlivosť, prístupná všetkým, tak ako je to v Taliansku a aj v iných krajinách.

Zdravotný systém, ktorý je zadarmo a ktorý zaručuje dobrú starostlivosť dostupnú všetkým – nestraťme toto vzácne dobro. Treba ho uchovať! A preto je potrebné, aby sme sa všetci angažovali, lebo slúži všetkým a vyžaduje si príspevok všetkých.

Aj v Cirkvi sa niekedy udeje, že sa nejaké zdravotnícke zariadenie pre nie práve dobré vedenie ocitne v zložitej ekonomickej situácii, a prvá myšlienka, ktorá nám napadne, je predať ho. Povolanie v Cirkvi však nie je mať peniaze, ale slúžiť – a služba je vždy zadarmo.

Nezabudnite na to: treba uchovať bezplatné inštitúcie.“ V ďalšej časti príhovoru pápež František vyzdvihol ľudí, ktorí pracujú v nemocniciach: „Chcem vyjadriť svoje ocenenie a povzbudenie lekárom a všetkým zdravotníkom a personálu tejto nemocnice i ostatných nemocníc. Pracujú veľa!

A modlime sa za všetkých chorých. Tu je so mnou niekoľko chorých detských priateľov. Prečo trpia deti – to je otázka, ktorá sa dotýka srdca. Sprevádzajme ich modlitbou a modlime sa za všetkých chorých, najmä za tých, ktorí sú v najťažších stavoch: aby nik nebol ponechaný osamote, aby každý mohol dostať pomazanie vo forme vypočutia, blízkosti, nehy a starostlivosti.

Prosme o to na príhovor Panny Márie, našej Matky, ktorá je Uzdravenie chorých.“ Po spoločnej mariánskej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania Svätý Otec pridal niekoľko aktuálnych výziev a pozdravov. Týkali sa solidarity s obyvateľmi Haiti, Nedele mora a sviatku svätého Benedikta, patróna Európy.