Svedkovia od Amazónie po Kóreu

Svätopeterské námestie v stredu 24. mája dýchalo exotikou. Pred pódiom zaujala priestor skupina chlapcov a dievčat z brazílskej favely Marcos Moura.

Monika Šimoničová Vatican News 25.05.2023
Svedkovia od Amazónie po Kóreu

Pápež František sa na generálnej audiencii stretol s mladými z brazílskej favely Marcos Moura, ktorí sa mu prišli poďakovať za jeho obranu dôstojnosti Amazónie. Snímka: profimedia.sk

Svätému Otcovi priniesli pokrývku hlavy, ktorú vyrobili domorodé ženy, a predviedli tanečnú šou, ktorou sa mu chceli poďakovať za jeho obranu dôstojnosti Amazónie a vyjadriť „ekologickú nádej“.

Hoci vyrastajú a žijú v tvrdých podmienkach na periférii, bojujú za integrálnu ekológiu, ochranu dažďového pralesa a spravodlivosť.

ODVÁŽNI EVANJELIZÁTORI

V katechéze nás pápež František zobral do ďalekej Kórey a predstavil svätého Ondreja Kima Taegona, prvého kórejského kňaza.

Zároveň podotkol, že pred ním mali evanjelizáciu na starosti pokrstení laici. „Boli by sme aj my niečoho takého schopní?“

Ondrej Kim Taegon žil približne pred dvesto rokmi, v čase, keď bolo kórejské územie dejiskom veľkého prenasledovania kresťanov.

„Veriť v Ježiša Krista vo vtedajšej Kórei znamenalo byť pripravený vydať svedectvo až na smrť.“ Svätý Ondrej horlivo ohlasoval Krista, hoci situácia bola neprajná.

JEŽIŠOV UČENÍK

Ondrej sa s kresťanmi stretával nenápadne a vždy v prítomnosti iných ľudí. Na rozpoznanie veriacich používal vopred dohodnutý znak na odeve alebo na ruke a potom sa pošepky opýtal: Si Ježišov učeník?

„Svätec musel hovoriť potichu a vždy len niekoľko slov – tých najpodstatnejších. Pre Ondreja to boli slová Kristov učeník, ktoré vystihovali celú identitu kresťana.“

Túto identitu dáva Duch Svätý. Je to dar. A aj keď okolnosti sú proti nám, vášeň pre evanjelizáciu sa nestráca.

„Svätý Ondrej a ďalší kórejskí veriaci ukázali, že svedectvo evanjelia vydané v čase prenasledovania môže priniesť veľa ovocia.“

VSTAŇ A CHOĎ

Druhým inšpiratívnym prvkom svätého Ondreja je odvaha vstať. Ako seminarista sa snažil privádzať misionárov do Kórey napriek zákazu. Keď raz kráčal počas zimy v snehu, padol od vyčerpania.

Hrozilo, že zamrzne. Vtom počul hlas: vstaň, choď. „Padol fyzicky, ale mal silu ísť ďalej, aby prinášal posolstvo.“

Učí nás, že nepriazeň nás nesmie odradiť. „Nech je situácia akokoľvek ťažká, nech sa zdá, že na hlásanie evanjelia nezostáva žiadny priestor, nesmieme sa vzdať. Nemôžeme prestať evanjelizovať.“

V SILE DUCHA SVÄTÉHO

Všetci sme povolaní a poslaní prinášať Ježišovo posolstvo. A nemusíme pritom precestovať pol sveta.

„Exotika“ je v našom „malom“ svete, kde žijeme, bývame, pracujeme. „Hovorme o Ježišovi s radostným srdcom, plným sily, ktorú dáva Duch Svätý.“

Osobitné pôsobenie Ducha Svätého zažívajú vo farnosti Narodenia Panny Márie v rímskom Selve Candida.

Štyridsiati veriaci sa pred rokom rozhodli ručne prepisovať Bibliu. Správca farnosti na audiencii predstavil ich projekt pápežovi, ktorý ich povzbudil pokračovať v začatom diele.