Trojité bdejte

V Prvú adventnú nedeľu sa Svätý Otec napoludnie opäť prihovoril cez videoprenos. „Lepší sa mi zdravotný stav, ale nemám ešte dobrý hlas,“ povedal na úvod a zamyslenie tak prečítal Paolo Braida z vatikánskeho Štátneho sekretariátu. Zamýšľal sa v ňom nad trojitou Ježišovou výzvou bdejte na základe podobenstva o pánovi, čo odcestoval, a jeho sluhoch, ktorí ho očakávajú (Mk 13, 33 – 37).
Vatican News 05.12.2023
Trojité bdejte

„Sluha v Biblii je dôveryhodnou osobou pre pána, s ktorým ho často spája vzťah spolupráce a náklonnosti.“ Predstavme si napríklad Mojžiša alebo Pannu Máriu.

„Bdelosť služobníkov nepochádza zo strachu, ale vyviera z túžby, z očakávania stretnutia s Pánom. Sú v pohotovosti, pripravení na jeho návrat, pretože ho milujú, pretože myslia na to, aby po svojom príchode našiel prívetivý a usporiadaný domov.“

Aj my očakávame Pána: na blížiace sa Vianoce, na konci čias, ale i každý deň, keď prichádza v Eucharistii, v Božom slove a v blížnych. „Pripravme si dom srdca, aby bol usporiadaný a pohostinný. Bdieť znamená udržiavať si pripravené srdce.“

Ako si môžeme udržiavať prívetivé srdce? Odpustením, modlitbou, dobročinnosťou. Podľa príkladu svätého Martina z Tours, ktorému sa prisnil Ježiš odetý polovicou plášťa, ktorú Martin daroval núdznemu.

„Toto je krásny plán na Advent: stretnúť Ježiša, ktorý prichádza v každom bratovi a sestre, ktorí nás potrebujú, a podeliť sa s nimi o to, čo môžeme: o počúvanie, čas, konkrétnu pomoc.“

V závere pápež pripomenul Medzinárodný deň osôb s postihnutím. „Naučme sa oceniť každého človeka s tými schopnosťami, ktoré má, a nikoho nevyraďujme.“