Úcta k starším je formou lásky

Pápež František povzbudil všetkých rodičov, aby svoje deti viedli k čo najužšiemu kontaktu so starými rodičmi.
VN SK 26.04.2022
Úcta k starším je formou lásky

Po dvoch rokoch sa generálna audiencia konala znovu na Svätopeterskom námestí, ktoré ešte zdobili veľkonočné kvetinové aranžmány. Snímka: profimedia.sk

Generálna audiencia sa v stredu 20. apríla po vyše dvoch rokoch opäť konala na Námestí sv. Petra. Svätý Otec sa v šiestej časti cyklu o zmysle a hodnote staroby zameral na úctu k starším ľuďom v duchu štvrtého Božieho prikázania Cti svojho otca a svoju matku.

MILOSRDENSTVO S OTCOM

V biblickom úvode ku katechéze pápež František citoval z Knihy Sirachovcovej: „Synu, zastaň sa v starobe svojho otca a nezarmucuj ho, kým žije; ak slabne na rozume, maj strpenie a nepohŕdaj ním, kým si pri sile; lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté“ (3, 14 – 15).

Staroba je totiž veľmi krehká a býva osobitne poznačená „zakusovaním dezorientácie a skľúčenosti, strácania a opustenosti, sklamania a pochybností“. Zdôraznil úlohu rodičov ísť príkladom svojim deťom vďačnou a  úctivou starostlivosťou o  starých rodičov.

Práve úcta je osobitnou formou preukazovania lásky k starším ľuďom a je spečatená Božím prikázaním. „Ctiť si otca a matku, ctiť si starých ľudí je uznaním dôstojnosti, ktorú majú.“ Je potrebné urobiť všetko pre to, aby sme túto úctu podporovali a povzbudzovali k nej aj ostatných.

Pokiaľ úcta chýba, láska, nežnosť a rešpekt sa razom menia na hrubosť a tyranizovanie. „Slabosť starších sa stáva predmetom vyčítania a trestania, akoby to bola chyba. Zmätenosť a dezorientácia sa stanú príležitosťou na výsmech a agresiu.“

POHŔDANIE ZNEUCŤUJE

Pápež tiež vystríhal pred odpisovaním starých ľudí, ktoré považuje za úpadkový prejav mentality, a pred podporovaním postoja nezáujmu či pohŕdania voči starším v mladých ľuďoch. „Toto pohŕdanie, ktoré zneucťuje starších ľudí, zneucťuje vlastne nás všetkých.“

Za pekný príklad, ako zabrániť takejto potupe, môže poslúžiť i pasáž z príbehu o Noemovi, v ktorej starý, ale stále pracovitý Noe leží na zemi v bezvedomí po tom, čo vypil priveľa alkoholu. „Jeho synovia, aby ho neprebudili v rozpakoch, ho decentne prikryli so sklopeným zrakom a s veľkou úctou.

Zakryli teda slabosť starého človeka, aby ho nezahanbili.“ Opovrhovanie vedie dokonca až k vyraďovaniu starých ľudí zo života, odkladajúc ich nabok. Svätý Otec preto apeloval na všetkých, aby nedávali preč starých ľudí, a pokiaľ niet inej možnosti ako dať ich do domova, nabáda k čo najčastejším návštevám.

BLÍZKOSŤ K STARÝM ĽUĎOM

Zvlášť zdôraznil pápež František potrebu privádzať k starým rodičom deti: „Umožnite svojim deťom, tým najmenším i tým väčším, blízkosť k starým ľuďom, vždy ich veďte ku kontaktu s nimi. A keď je starší človek chorý, trochu mimo seba, nech majú k nemu aj tak blízko: nech vedia, že je to náš najbližší pokrvný, že vďaka nemu tu teraz môžeme byť.“

V závere svojej katechézy upozornil, že „skartovať starých ľudí, zmýšľať o nich ako o odpade je ťažký hriech“, pretože nemať k nim úctu je vlastne nedodržiavanie Božieho prikázania. Naopak, riadenie sa ním „nám dáva požehnanie, ktoré sa prejavuje tak, že budeme mať dlhý život“.