Uvedomiť si zodpovednosť

Pri modlitbe Anjel Pána 24. februára sa pápež František prihovoril veriacim na Námestí sv. Petra okrem zamyslenia nad nedeľným Božím slovom aj osobitným vyhlásením na záver stretnutia o ochrane maloletých.
VN SK 01.03.2019
Uvedomiť si zodpovednosť

Ilustračná snímka: ingimage.com

Potvrdil v ňom plné zaangažovanie sa Cirkvi v spoločnom boji proti násiliu na deťoch na celom svete.

„Ako viete, problém sexuálneho zneužívania maloletých zo strany členov duchovenstva vyvolal už pred časom ťažké pohoršenie v Cirkvi a vo verejnej mienke, tak pre dramatické utrpenie obetí, ako aj pre neospravedlniteľné nevenovanie pozornosti voči nim a krytie vinníkov zo strany zodpovedných v Cirkvi.

Keďže je to problém rozšírený na každom kontinente, želám si, aby sme sa k nemu postavili spoločne, spôsobom spoluzodpovedným, my duchovní pastieri katolíckych spoločenstiev v celom svete.

Aby sme načúvali hlasu obetí, modlili sa a prosili o odpustenie Boha i zranené osoby, uvedomili sme si našu zodpovednosť, našu povinnosť zaistiť spravodlivosť v pravde, radikálne odmietnuť každú formu zneužívania moci, svedomia i sexuality.

Chceme, aby všetky aktivity a priestory Cirkvi boli vždy plne bezpečné pre maloletých; aby sa prijali všetky možné opatrenia, aby sa podobné zločiny nezopakovali; aby sa Cirkev opätovne stala absolútne vierohodnou a spoľahlivou v svojom poslaní služby a výchovy pre maličkých podľa Ježišovho učenia.

Týmto spôsobom budeme vedieť spolupracovať s celým naším srdcom a účinne spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle, so všetkými zložkami a s pozitívnymi silami spoločnosti, vo všetkých krajinách a na medzinárodnej úrovni, aby sa až do dôsledkov a v každej jej podobe porazila mimoriadne závažná pliaga násilia voči stovkám miliónov maloletých, detí, dievčat a chlapcov, na celom svete.“