Vatikánske médiá sa menia

Médiá všade vo svete prechádzajú obrovskými a rýchlymi zmenami. A týka sa to aj Vatikánu a jeho médií. O tejto reforme sme sa zhovárali s Jozefom Bartkovjakom SJ (47), zodpovedným za Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu.
Ľudovít Malík 17.07.2018
Vatikánske médiá sa menia

Jozef Bartkovjak SJ a redaktorka Zuzana Klimanová v najmodernejšom štúdiu Radio Vaticana Italia s logom Vatican News. Snímka: Filip Šimor

Vatikánske médiá prešli za posledné roky veľkými zmenami. Ktoré boli tie najdôležitejšie?
„Ide najmä o inštitucionálne zmeny, vnútorné preskupenie celej organizácie. Pod jednu strechu Dikastéria pre komunikáciu sa spojili niekdajšia Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky, Tlačové stredisko Svätej stolice, internetový portál „vatican.va“ a Vatikánska internetová služba, Vatikánsky rozhlas a Vatikánske televízne centrum.

V tomto roku sa do systému začlenia aj knižné vydavateľstvo, tlačiareň, denník L´Osservatore Romano a fotografická služba.“

Čo nové priniesla táto zmena?
„Reštrukturalizácia sa deje v duchu tzv. konvergencie médií diktovanej rozvojom internetu a digitálnych technológií. Čitateľov, poslucháčov a divákov však v prvom rade zaujíma kvalita ponúkaného obsahu, ktorý k nim z vatikánskych médií prichádza.

Mohli si všimnúť nový internetový portál Vatican News, zvýšenie aktivity na sociálnych sieťach, viac multimediálnych obsahov.“

Čo je dnes s Vatikánskym rozhlasom, ktorý Slováci vždy počúvali?
„Pri postupe reformy zatiaľ nebola oficiálne spochybnená samotná existencia malých jazykových sekcií, kde patrí aj tá naša slovenská. To je hlavná pozitívna správa, že pokračujeme.

Vatikánsky rozhlas v slovenčine vysiela denne už 70 rokov, presnejšie od 21. decembra 1947. Od založenia Vatikánskeho rozhlasu v roku 1931 ho mali z vôle pápeža Pia XI. na starosti jezuiti.

Od roku 2017 Vatikánsky rozhlas už nie je viac samostatnou inštitúciou a hoci ako jezuiti stále máme zodpovedné miesta vo viacerých sekciách, rozhlas už nie je pod vedením Spoločnosti Ježišovej. Funguje však naďalej práve vďaka systému, tradícii a étosu komunikátora, ktoré sa rokmi vyformovali.“

Je tu nová značka Vatican News. Čo si pod tým máme predstaviť?
„V posledných desaťročiach sa Vatikánsky rozhlas pretransformoval na multimediálnu spravodajskú inštitúciu na báze internetu. Táto služba pokračuje pod mediálnou značkou Vatican News.

Názov Vatikánsky rozhlas však zostáva pre našu audioprodukciu. V rámci Talianska napr. vysiela Radio Vaticana Italia a jednotlivé jazykové sekcie tiež majú svoje audioprogramy.“

Akými zmenami prešla Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu?
„Po personálnej stránke sme stále trojčlenný tím, hoci sme museli obmedziť okruh externých spolupracovníkov. Momentálne mám ako vedúci redakcie za spolupracovníčky sestru Alenku Barvirčákovú z rehole Congregatio Jesu a Zuzku Klimanovú, ktorá je členkou spoločenstva zasvätených laikov Miles Iesu.

V decembri očakávame v tomto tíme personálnu zmenu, takže prípadní žurnalisti so záujmom o prácu v službe Svätého Otca sa môžu ozvať.“

Čo ponúkate svojim poslucháčom?
„Aj popri komplikáciách pri prechode na nové technické platformy, ktoré kulminovali v jarnom období, usilujeme sa udržať doterajšiu produkciu v čo možno najkvalitnejšej podobe.

Zatiaľ stále pripravujeme denne 15-minútový program a týždennú spravodajskú desaťminútovku. Pokrývame kompletné vatikánske dianie v slovenskom jazyku cez internetový portál.

Okrem väčšiny poslucháčov, ktorí si nás naladia o 19.45 na Rádiu Lumen alebo v nedeľu o 17.50 na Rádiu Regina, máme mnohých poslucháčov, ktorí si náš spravodajský program vypočujú v ľubovoľnom čase vo formáte „podcast“.

Stále viac ľudí nás sleduje na internete cez smartfón. Prehľad denných správ s linkami na audiovysielanie a youtubové videá rozosielame cez emailový newsletter.“

Akým smerom sa budú rozvíjať vatikánske médiá a konkrétne aj slovenský program?
„Je logické, že vývoj bude sledovať priority dané Petrovým nástupcom. Zároveň však je určovaný aj cirkevnou klímou a komunikačnou kultúrou v jednotlivých krajinách, v miestnych cirkvách, ktoré sú adresátmi našej služby a zároveň sa na nej podieľajú. Internetová zložka sa už dnes stala ťažiskovou.

Osobne si však myslím, že audiozložka má byť integrálnou súčasťou vatikánskych médií. Byť „hlasom Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom“ zostane naším poslaním aj naďalej.

Slovo, to ľudské, ale aj samotné životodarné Božie slovo, je niečím, čo poľudšťuje komunikáciu, aby sa nestala chladnou a strojovou. Rozhlas je médiom, ktoré je svojím spôsobom „nesmrteľné“, keďže schopnosť počúvania je základom ľudskej komunikácie.

Aj viera sa získava „z počutia“. Avšak rozhlas zároveň prechádza svojimi prirodzenými transformáciami.“