Viera pomáha konať Božie skutky

Pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána 5. augusta sa pápež František prihovoril veriacim.
05.08.2018
Viera pomáha konať Božie skutky

„Počas posledných nedieľ nám liturgia ukazovala obraz Ježiša, ako plný nehy ide v ústrety zástupom a jeho potrebám. V dnešnom evanjeliovom príbehu (porov. Jn 6, 24 - 35) sa perspektíva mení - zástup, ktorý Ježiš nasýtil, prichádza Krista hľadať, ide mu v ústrety.

Ježišovi to však nestačí. Chce, aby ho ľudia i poznali. Ježiš prišiel, aby nám priniesol niečo viac. Aby otvoril naše bytie širším horizontom, než sú každodenné starosti o jedlo, oblečenie či kariéru.

Nabáda ľudí, aby urobili krok vpred, aby sa pýtali na zmysel zázraku, nielen aby z neho profitovali. Rozmnoženie chlebov a rýb je totiž znakom veľkého daru, ktorý dal Otec ľudstvu a ktorým je sám Ježiš! On, pravý ,chlieb života´ (v. 35), chce nasýtiť nielen telá, ale aj duše.

Preto vyzýva zástup, aby sa nezháňal za takým pokrmom, čo nevydrží, ale za takým, čo ostáva pre večný život. Ide o pokrm, ktorý nám Ježiš dáva každý deň: jeho slovo, jeho telo, jeho krv.

Zástup počúva Pánovu výzvu, ale nechápe jej zmysel. Tí, čo počúvajú Ježiša, si totiž myslia, že od nich žiada dodržiavanie prikázaní.

Ide tu o bežné pokušenie, keď sa náboženstvo chce zredukovať iba na dodržiavanie zákonov a keď sa chce premietať na náš vzťah s Bohom obraz vzťahu medzi sluhami a ich pánom: sluhovia musia plniť úlohy, ktoré im ich pán uložil, aby si získali jeho priazeň.

Boží skutok však nespočíva ani tak v ,robení´ vecí, ako vo viere v toho, ktorého Boh poslal. Znamená to, že viera v Ježiša nám umožňuje konať Božie skutky.

Ak vstúpime do tohto vzťahu lásky a dôvery s Ježišom, budeme schopní konať dobré skutky, preniknuté vôňou evanjelia, pre dobro našich bratov v ich potrebách.“