Vládnuť znamená slúžiť

V nedeľu 21. novembra na slávnosť Krista Kráľa sa Svätý Otec František pri poludňajšej modlitbe prihovoril tisíckam pútnikov na Námestí sv. Petra. V tento deň sme slávili v diecézach i Svetový deň mládeže, preto Svätému Otcovi robili pri modlitbe Anjel Pána spoločnosť dvaja mladí ľudia – dievča a chlapec, ktorí zastupovali mládež Rímskej diecézy.
VN SK 23.11.2021
Vládnuť znamená slúžiť

Snímka: profimedia.sk

Pápež František sa v príhovore inšpiroval evanjeliom nedeľnej liturgie, keď Ježiš hovorí: „Som kráľ“ (Jn 18, 37). „Ježiš vyslovuje tieto slová pred Pilátom, zatiaľ čo zástup kričí, aby bol odsúdený na smrť – taký kontrast! Faktom je, že Ježišov kráľovský majestát je dosť odlišný od toho svetského.

On neprišiel, aby vládol, ale aby slúžil. Neprichádza so znameniami moci, ale s mocou znamení. Nie je odetý do vzácnych insígnií, ale je nahý na kríži. A práve v nápise na kríži je Ježiš definovaný ako ,kráľ‘.

Jeho majestát skutočne prekračuje ľudské dimenzie! Mohli by sme povedať, že nie je kráľom ako iní, ale je Kráľom pre iných,“ povedal pápež František.

„Kristus – aj keď je nad všetkými vládcami, nevytyčuje deliace čiary medzi sebou a ostatnými; namiesto toho túži po bratoch, s ktorými by zdieľal svoju radosť.

Jeho nasledovaním nič nestrácame, o nič neprichádzame, ale získavame dôstojnosť. Lebo Kristus nechce mať okolo seba servilnosť, ale slobodných ľudí,“ vysvetlil Svätý Otec a zdôraznil, že Ježišova sloboda pochádza z pravdy.

„Keď sme s Ježišom, stávame sa pravdivými. Život kresťana nie je nejaké predstavenie, kde možno nasadiť takú masku, aká sa viac hodí. Lebo keď Ježiš vládne v srdci, oslobodzuje ho od pokrytectva, oslobodzuje ho od úskokov, od dvojtvárnosti.“