Všetko nenaplnené bude zachránené

„Nech je život akokoľvek plný rozporov, neuskutočnených túžob a snov či stratených priateľstiev, vďaka Ježišovmu zmŕtvychvstaniu môžeme veriť, že všetko bude zachránené,“ povzbudil Svätý Otec na audiencii 7. februára.
Vatican News 13.02.2024
Všetko nenaplnené bude zachránené

Svätý Otec je človek radosti, ktorú prináša každému, s kým sa stretne. Snímka: profimedia.sk

Vo svojom príhovore sa zameral na tému smútku. Vysvetlil, že jestvuje smútok, ktorý je „primeraný kresťanskému životu a je súčasťou obrátenia“. No častejšie sa stretávame s druhým typom smútku, ktorý nazval „depresia duše“. Výstižne to vyjadril svätý Pavol: „Zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu; zármutok sveta spôsobí smrť“ (2 Kor 7, 10).

CUKRÍK BEZ CUKRU

Skúšky sú súčasťou života. Neraz o niečom snívame, po niečom túžime, a nesplní sa to. „Keď nastane takáto situácia, srdce človeka akoby spadlo do priepasti, do skľúčenosti.“ Zatiaľ čo niektorí sa ešte spoliehajú na nádej, iní to vzdajú. „Utápajú sa v melanchólii a dovolia jej, aby v ich srdci hnisala. Smútok je akoby potešenie z nepríjemného; je to ako vziať si cukrík bez cukru.“

Púštni otcovia prirovnali démona smútku k „červovi srdca, ktorý rozožiera a  vyprázdňuje svojho hostiteľa“. Čo vtedy robiť? Pápež odporúča najskôr zistiť, aký druh smútku pociťujeme, a myslieť na Ježiša.

EXISTUJE LEN JEDEN SMÚTOK

„Ježiš prináša radosť zo vzkriesenia. Ježiš vstal z mŕtvych nielen pre seba, ale aj pre nás, aby vykúpil všetky radosti, ktoré v našom živote ostali nenaplnené.“

Viera vyháňa strach a úlohou nás kresťanov je pestovať každý deň postoj zmŕtvychvstania. Zapamätajme si slová francúzskeho spisovateľa Léona Bloya: „Existuje len jeden smútok – ten, že nie sme svätí.“