Všetko robila v jednote so Synom

Svätý Otec František aj na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa modlil s veriacimi na Svätopeterskom námestí mariánsku modlitbu Anjel Pána.
15.08.2018
Všetko robila v jednote so Synom

Pápež pripomenul, že veriaci oslavou Nanebovzatia vzdávajú úctu nebeskej Matke a robia to najrozličnejším spôsobom. Tak sa napĺňa proroctvo samotnej Panny Márie: „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1, 48).

„Nanebovzatie, s telom i dušou, je Božie privilégium udelené svätej Matke Božej pre jej osobité zjednotenie sa s Ježišom. Ide o zjednotenie telesné i duchovné, ktoré začalo zvestovaním a dozrievalo počas celého Máriinho života skrze jej osobitnú účasť na Synovom tajomstve. Panna Mária vždy sprevádzala svojho Syna: nasledovala Ježiša, a preto ju nazývame prvou učeníčkou.

Život Márie prebiehal ako život obyčajnej ženy svojej doby: modlila sa, starala sa o rodinu a domácnosť, navštevovala synagógu... Avšak všetky každodenné činnosti vždy robila v úplnom zjednotení sa so Synom. A na Kalvárii toto zjednotenie dosiahlo svoj vrchol v láske, v spolucítení a v utrpení srdca. Práve preto jej Boh udelil plnú účasť aj na vzkriesení Ježiša. Telo svätej Matky Božej bolo uchránené pred porušením, tak ako telo jej Syna.

Cirkev nás dnes pozýva kontemplovať toto tajomstvo: ono ukazuje, že Boh chce spasiť celého človeka, t. j. spasiť jeho dušu i telo. Nanebovzatie Panny Márie, ľudskej bytosti, je pre nás potvrdením toho, aký bude náš budúci oslávený osud.

Veľkolepá skutočnosť Máriinho nanebovzatia je prejavom i potvrdením jednoty ľudskej osoby a pripomína nám, že sme povolaní slúžiť Bohu a oslavovať ho celým naším bytím, dušou i telom. Slúžiť Bohu iba telom by bolo konaním otrokov; slúžiť mu zas iba dušou by bolo v rozpore s našou ľudskou prirodzenosťou.“

VNSK