Vstaňme a poďme

Svätý Otec strávil víkend 19. a 20. novembra v meste Asti. V nedeľu tam na slávnosť Krista Kráľa slávil svätú omšu. Po nej predniesol krátky príhovor s modlitbou Anjel Pána. Prepojil dve naliehavé témy: drámy vo svete a dynamizmus mladých.
VN IT 21.11.2022
Vstaňme a poďme

Súčasnú dobu pápež František nazval „hladom po pokoji“. Osobitne spomenul vojnou sužovanú Ukrajinu a požiar v utečeneckom tábore v palestínskej Gaze, pri ktorom zahynulo najmenej dvadsaťjeden ľudí: „Nech Pán prijme k sebe tých, čo prišli o život, a poteší obyvateľov, ktorých už roky skúšajú konflikty. Neprestávajme sa modliť za mier.“

Zvlášť sa Svätý Otec prihovoril mladým, ktorí v poslednú cezročnú nedeľu slávia svetový deň. Za vzor im dal Pannu Máriu, pre ktorú je charakteristický pohyb: „Mária vstala, ponáhľala sa, naozaj sa ponáhľala.“ V tom spočíva tajomstvo mladosti – v dvoch slovách: vstať a ísť.

„Nezostaňte stáť na mieste, nemyslite na seba, nenaháňajte sa za najnovšou módou a nemrhajte tak svojím životom. Ale zamierte do výšin, osloboďte sa od strachu a vydajte sa na cestu k druhým, aby ste im priniesli Krista,“ vyzval Svätý Otec mladých ľudí.

Povzbudil ich, aby budovali bratské spoločenstvá a neboli závislí od digitálnych výdobytkov. „Dnes skutočne potrebujeme slobodných mladých ľudí, ktorí menia svet ako Panna Mária; ktorí prinášajú Ježiša; ktorí sa starajú o bratov a sestry a realizujú sny o mieri.“

V závere príhovoru Svätý Otec pozdravil prítomných mladých v miestnom dialekte: „Rád som vás spoznal. Vyzeráte dobre.“