Vystúpiť k Pánovi bez pretvárky

Dvadsiateho tretieho októbra sme slávili Misijnú nedeľu. Na misionárov pamätal aj pápež František pri poludňajšom príhovore. Všetkých pokrstených povzbudil, aby ohlasovali evanjelium, modlili sa za misionárov a pomáhali im aj hmotným spôsobom.
VN SK 25.10.2022
Vystúpiť k Pánovi bez pretvárky

V zamyslení nad podobenstvom o farizejovi a mýtnikovi Svätý Otec predstavil dva pohyby. Prvým je výstup. Podobne ako vystúpil Abrahám na vrch v krajine Morja či Mojžiš na Sinaj, aj my máme ísť k Bohu. Ako?

„Odpútať sa od prízemného života, povstať z roviny nášho ega, zhromaždiť to, čím žijeme, a priniesť to pred Pána,“ vysvetlil František. A to sa deje práve v modlitbe. Aby sme sa však mohli s Bohom stretnúť, potrebujeme vykonať druhý pohyb. A ním je zostup.

„Musíme pestovať úprimnosť a pokoru srdca. V pokore sme totiž schopní bez pretvárky priniesť Pánovi svoje hriechy a zranenia.“ Tieto dva pohyby spolu veľmi súvisia. „Čím viac zostupujeme v pokore, tým viac nás Boh dvíha.“

Kto som ja? Farizej alebo mýtnik? Svätý Otec hovorí, že obaja sa nás úzko dotýkajú. „Keď o nich premýšľame, pozrime sa na seba samých: nevedie nás ako farizeja vnútorná domýšľavosť, že sme lepší ako ostatní?“

Treba dať pozor na to, ako o sebe zmýšľame, lebo je tu pokušenie, ktoré nás zvádza hovoriť „ja“. „Lenže kde je veľa ,ja‘, tam je málo Boha,“ prízvukuje František.

Po biblickom zamyslení sa Svätý Otec ako prvý prihlásil na Svetové dni mládeže, ktoré budú v Lisabone v auguste 2023. „A ty? Si prihlásený na stretnutie, na ktorom znovuobjavíme radosť z bratského objatia medzi národmi a generáciami?“