Vždy hľadajme Pána

Svätý Otec František v nedeľu 20. júna vo svojom poludňajšom zamyslení pred modlitbou Anjel Pána komentoval evanjeliové čítanie 12. cezročnej nedele (porov. Mk 4, 35 – 41) o tom, ako Ježiš utíšil búrku na mori.
VN SK 21.06.2021
Vždy hľadajme Pána

Ako povedal, Pán očakáva, že ho postavíme do centra udalostí nášho života, že ho budeme vzývať. „Dnes si môžeme položiť otázku: Čo za vietor otriasa mojím životom, čo za vlny bránia mojej navigácii a ohrozujú môj duchovný život, život mojej rodiny, ba aj môj psychický život?

Povedzme to všetko Ježišovi, rozpovedzme mu všetko. On po tom túži; chce, aby sme sa ho pevne držali a našli tak v ňom útočisko pred obrovským vlnobitím života. Evanjelium hovorí, že učeníci pristúpili k Ježišovi, zobudili ho a hovorili s ním.

To je začiatok našej viery: uznať, že sami sa nedokážeme udržať nad hladinou, že potrebujeme Ježiša, ako námorníci potrebujú hviezdy, aby našli kurz. Viera sa začína od presvedčenia, že my sami si nevystačíme; od pocitu, že potrebujeme Boha. Keď zvíťazíme nad pokušením uzavrieť sa do seba, keď prekonáme falošnú nábožnosť, ktorá nechce obťažovať Boha, keď k nemu budeme volať, on v nás môže uskutočniť úžasné veci.

Práve tichá a výnimočná sila modlitby robí zázraky. Ježiš po prosbe učeníkov utišuje vietor i vlny. Učeníci sa dali strachom spútať, pretože zostali pozerať viac na vlny než na Ježiša. Strach nás vedie hľadieť na ťažkosti, nepekné problémy, a nie na Pána, ktorý často spí.

Koľkokrát nechávame Pána v kúte, v zadnej časti loďky života, aby sme ho zobudili len vo chvíli núdze! Vyprosujme si dnes milosť viery, ktorá sa neunaví vyhľadávať Pána, klopať na dvere jeho Srdca.“