Za Pánom v behu, pomaly i na vozíčku

V slabosti, chorobe a smrti máme vydávať svedectvo o Ježišovi, svedectvo o tom, že sme jeho učeníci a že k nám hovorí v každom veku.

VN SK 28.06.2022
Za Pánom v behu, pomaly i na vozíčku

Kadeti z vojenskej akadémie v Modene priniesli pápežovi Františkovi na požehnanie obraz svätého Jána XXIII. Snímka: profimedia.sk

Na generálnej audiencii na Námestí svätého Petra v stredu 22. júna ráno o 8.30 sa zúčastnili pútnici z celého sveta, medzi nimi i viac ako sto Slovákov, najmä z farností Poprad-Veľká a Trenčianska Teplá.

V pokračovaní cyklu katechéz o zmysle a hodnote staroby, nazvanom Peter a Ján, sa pápež František inšpiroval otvoreným vzťahom Ježiša k týmto dvom učeníkom, citoval svätého Ignáca z Loyoly a pripomenul, že „tak ako v živote, aj pri smrti musíme vydávať svedectvo ako Ježišovi učeníci“.

PANE, TY VIEŠ, ŽE ŤA MÁM RÁD

Na úvod odznel úryvok z Jánovho evanjelia, v ktorom sa zmŕtvychvstalý Ježiš trikrát pýtal Petra, či ho má rád, a potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš“ (Jn 21, 18).

Tento krátky rozhovor vyjadruje všetku Ježišovu lásku k učeníkom a ľudskosť jeho silného, priameho a otvoreného vzťahu k nim. Rovnaký by mal byť i náš vzťah k Ježišovi, ktorý je aj nám „ochotne poruke a nablízku“.

V žiadnom prípade by sme svoje svedectvo o evanjeliu nemali „zaškatuľkovať do akéhosi sladkastého zjavenia, ku ktorému možno pridružiť svoje príležitostné klaňanie“. Takýto postoj, i keď spočiatku vyzerajúci ako úctivý, nás v skutočnosti vzďaľuje od pravého Ježiša Krista.

VŽDY VYDÁVAŤ SVEDECTVO

Svätý Otec osobitne upriamil pozornosť na ten úsek rozhovoru, ktorý sa týka „staroby a trvania času: času svedectva a času života“ a v ktorom Ježiš varoval Petra, že aj keď bol v mladosti sebestačný, počas staroby už nebude natoľko pánom sebe a svojmu životu.

„Aj v slabosti, chorobe a smrti máme vydávať svedectvo o Ježišovi. Záver života má vypovedať o tom, že sme Ježišovi učeníci a že k nám Pán ustavične hovorí v každom veku.“

Ježiša treba nasledovať neustále, v zdraví i chorobe, vo fyzickej sebestačnosti i nesebestačnosti, „po vlastných nohách, v behu, pomaly i na vozíčku“, čím pápež poukázal aj na vlastný zdravotný stav.

Z rozhovoru Ježiša s Petrom plynie ponaučenie, že sa máme „poučiť zo svojej krehkosti“ a vydávať dôsledné životné svedectvo aj za okolností, keď je náš život zverený do iných rúk a závisí od iniciatívy druhých ľudí.

NÁSILIE NERIEŠI PROBLÉMY

V závere audiencie Svätý Otec prejavil solidaritu obyvateľom Afganistanu, ktorý zasiahlo silné zemetrasenie, a zármutok a zdesenie nad vraždou dvoch jezuitských rehoľníkov a jedného laika v Mexiku.

„S láskou a modlitbou som nablízku katolíckej komunite, ktorú táto tragédia zasiahla. Ešte raz opakujem, že násilie nerieši problémy, ale zvyšuje zbytočné utrpenie.“

Solidaritu vyjadril opäť i Ukrajine, tentoraz zobratím ukrajinských detí do papamobilu, a všetkých veriacich prosil, aby nezabudli na Ukrajinu a na utrpenie jej národa.