Za sprievodkyňu životom majme lásku

Lekár chudobných, svätec ľudu, apoštol lásky, misionár nádeje. Krásne pomenovania adresoval Svätý Otec blahoslavenému Josému Gregoriovi Hernándezovi Cisnerosovi.
Monika Šimoničová Vatican News 19.09.2023
Za sprievodkyňu životom majme lásku

O veselú atmosféru sa na Námestí sv. Petra postarali tanečníčky so svojou choreografiou, do ktorej zapojili aj Svätého Otca. Snímka: profimedia.sk

Námestie sv. Petra prekypovalo 13. septembra dopoludnia veľkou radosťou. Pápež František s úsmevom na perách srdečne mával prítomným pútnikom, požehnával deti, prihováral sa chlapcom, ktorých povozil vo svojom aute, neodmietol ani give me five a gestom palec hore ocenil skupiny tanečníkov či obetavých klaunov s červenými nosmi, ktorí sa venujú chorým.

NASLEDOVAŤ HVIEZDU

V  katechéze sme sa so Svätým Otcom ocitli v Latinskej Amerike, konkrétne vo Venezuele. Predstavil nám laika, ktorý sa stal blahoslaveným a je pre nás veľkým vzorom v horlivom žití evanjelia. José Gregorio Hernández žil na prelome 19. a 20. storočia.

Vieru mu odovzdala najmä jeho mama: „Od kolísky ma učila čnostiam, pomáhala mi spoznávať Boha a za sprievodkyňu mi dala lásku.“ A práve láska bola podľa pápeža preňho hviezda, ktorá ho viedla a ukazovala smer.

ZAPÁLENÝ PRE BOHA A ĽUDÍ

Blahoslaveného Josého Gregoria vystihuje mimoriadna inteligencia, skromnosť, vnútorný oheň. Stal sa lekárom a obzvlášť sa venoval najchudobnejším a najslabším. „Pred bohatstvom peňazí dával prednosť bohatstvu evanjelia a svoj život venoval pomoci núdznym,“ vyzdvihol Svätý Otec.

Dodal, že v tvárach chudobných, chorých, migrantov a trpiacich videl tvár Ježiša Krista. Bol veľmi zapálený. Horel v ňom vnútorný oheň služby Bohu a ľuďom.

Hoci sa mu pre zdravotné problémy nikdy nepodarilo stať rehoľníkom a kňazom, neuzavrel sa do seba, práve naopak, ukotvil sa v Božej prozreteľnosti a ešte viac sa dal do služby pomoci. „Toto je apoštolská horlivosť: nesleduje vlastné túžby. José pochopil, že starostlivosťou o chorých bude uskutočňovať Božiu vôľu.“

BOŽIA BLÍZKOSŤ

Ak chce človek dávať, musí aj prijímať. Možno sa pýtame, odkiaľ José čerpal. „Z istoty a sily,“ hovorí pápež. „Tou istotou bola Božia milosť. A silou modlitba, svätá omša, blízkosť s Bohom.“

Dvadsiateho deviateho júna 1919 José ukončil svoju pozemskú púť. Ako sa ponáhľal s liekmi za chorým, zrazilo ho auto. Po prevezení do nemocnice zomrel. Posledné, čo povedal, bolo meno Panny Márie.

MOJE RUKY

„Bratia, sestry, v prítomnosti tohto svedectva sa spýtajme sami seba: Ako sa správame k chudobným, k trpiacim?“ Vidíme v nich Ježiša? Oslovuje, inšpiruje, pobáda nás príklad Josého Gregoria?

„On nás podnecuje angažovať sa v súčasných sociálnych, ekonomických i politických otázkach. Toľko sa kritizuje a hovorí, že všetko je zlé. Ale kresťan nie je povolaný k tomuto. Klebetenie je mor. Kresťan je povolaný zašpiniť si ruky pre budovanie dobra, pokoja, spravodlivosti.“ Nasledujme kroky blahoslaveného Josého, ktorý celý život rozdával lásku.