Žasnime nad darom Eucharistie

Pápež František sa vo svojom príhovore pred nedeľnou poludňajšou mariánskou modlitbou Anjel Pána 8. augusta vo Vatikáne zameral na Ježišove slová: „Ja som chlieb života“ (Jn 6, 48).
VN SK 09.08.2021
Žasnime nad darom Eucharistie

„Ten, kto je hladný, nežiada vyberané a drahé jedlá, chce chlieb. Ten, kto je bez práce, nežiada enormné mzdy, ale ,chlieb‘ v podobe práce. Ježiš sa zjavuje ako chlieb – teda ako to, čo tvorí podstatu; čo je nevyhnutné pre každodenný život. Bez neho veci nefungujú.

Nie je to len akýsi chlieb medzi mnohými; ale chlieb života. Inými slovami, my bez neho skôr živoríme, než žijeme: lebo iba on sýti dušu; len on nám odpúšťa zlo, ktoré sami nedokážeme prekonať; len on nám dáva pocítiť, že sme milovaní, aj keď nás všetci sklamali; len on nám dáva silu milovať; len on nám dáva silu odpúšťať v ťažkostiach; len on dáva srdcu pokoj; len on dáva večný život, keď sa život tu dolu končí.

Ježiš je nevyhnutným chlebom života,“ zdôraznil pápež František. „Ježiš vo výroku – Ja som chlieb života – zhrnul celé svoje bytie a poslanie. Plne to bude vidieť na konci, pri Poslednej večeri.

Ježiš vie, že Otec od neho žiada nielen to, aby dal ľuďom jesť, ale aby im dal seba samého, aby lámal seba samého: svoj vlastný život, vlastné telo, vlastné srdce, aby sme my mohli mať život. Tieto Pánove slová v nás prebúdzajú úžas nad darom Eucharistie.

Nik na tomto svete – bez ohľadu na to, ako veľmi by miloval druhého človeka – nemôže zo seba urobiť pre neho pokrm. Boh to pre nás urobil a stále to robí. Obnovme v sebe tento úžas. Urobme tak adorovaním chleba života, pretože adorácia napĺňa život úžasom,“ vyzval veriacich Svätý Otec.