Zastavme rieky krvi a sĺz

Pri modlitbe Anjel Pána 6. marca pápež František opäť vyzval ukončiť vojnové útoky na Ukrajine. „Tečú tam rieky krvi a sĺz. Nejde len o vojenskú operáciu, ale o vojnu, ktorá rozsieva smrť, ničenie a biedu. Rastie počet obetí rovnako ako ľudí na úteku. Potreba humanitárnej pomoci dramaticky narastá.“
VN SK 10.03.2022
Zastavme rieky krvi a sĺz

Svätý Otec zdôraznil, že je potrebné, aby boli zabezpečené humanitárne koridory a aby bol zaručený a uľahčený prístup pomoci do obliehaných oblastí. „Ďakujem všetkým, ktorí prijímajú utečencov. Naliehavo však prosím, aby sa ukončili ozbrojené útoky a zvíťazilo rokovanie, a aby zvíťazil aj zdravý rozum.

A nech sa opäť začne dodržiavať medzinárodné právo.“ Vyslovil tiež poďakovanie novinárom, ktorí pre zabezpečenie informácií vystavujú riziku svoje životy. „Ďakujeme vám, bratia a sestry, za túto službu, ktorá nám umožňuje byť blízko dráme ukrajinského obyvateľstva a posúdiť krutosť vojny.“

Svätá stolica je podľa pápežových slov pripravená urobiť všetko, aby napomohla mieru.

„V týchto dňoch išli na Ukrajinu dvaja kardináli, aby slúžili ľuďom a pomáhali im. Symbolizujú prítomnosťou nielen pápeža, ale celý kresťanský ľud, ktorý chce povedať: Vojna je šialenstvo! Zastavte sa, prosím! Pozrite na túto krutosť!“

Na Námestí sv. Petra sa zhromaždilo okolo 25-tisíc ľudí. V zamyslení nad evanjeliom Prvej pôstnej nedele pápež František povzbudil veriacich k jasnému postoju voči zlu. Zásada je: nedať sa vtiahnuť diablom do rozhovoru.