Zastavte tento masaker

„V mene Boha vás žiadam: zastavte tento masaker!“ vyslovil pápež z okna nad Námestím sv. Petra v nedeľu 13. marca. V deň, keď vojna na Ukrajine trvala 18 dní, Svätý Otec začal desiaty rok svojho pontifikátu. „Bratia a sestry, práve sme sa modlili k Panne Márii. Tento týždeň sa mesto, ktoré nesie jej meno, Mariupoľ, stalo mučeníckym mestom drásajúcej vojny, ktorá pustoší Ukrajinu.“
VN SK 15.03.2022
Zastavte tento masaker

Pripomenul, že voči barbarskému zabíjaniu detí a  nevinných civilistov neobstoja žiadne strategické dôvody.

„Jediné, čo je na mieste, je ukončiť neakceptovateľnú ozbrojenú agresiu, skôr než premení mestá na cintoríny.“

Vyzval na zastavenie bombardovania a na vytvorenie bezpečných humanitárnych koridorov. V úvodnom biblickom zamyslení sa pápež sústredil na udalosť Ježišovho premenenia na vrchu, ktoré opisuje evanjelium Druhej pôstnej nedele (porov. Lk 9, 28 – 36).

Vyzdvihol moment, keď apoštolov premohol spánok. Pôstna doba je „obdobie, v ktorom nás Boh chce prebudiť z vnútornej letargie, z tejto ospalosti, ktorá nedovolí Duchu, aby sa prejavil“.

Pri pociťovaní ospalosti a telesnej únavy brániacej modlitbe odporúčal vzývať s dôverou o pomoc Ducha Svätého.

„V  tomto Pôstnom období bude pre nás dobré, ak po námahách každého dňa nezhasneme svetlo v izbe bez toho, aby sme sa nepostavili do Božieho svetla.“ Ďalej pokračoval: „Dajme Pánovi príležitosť, aby nás prekvapil a prebudil nám srdce.“

Ponúkol dva návody: otvoriť evanjelium a dať sa prekvapiť Božím slovom alebo hľadieť na kríž a  „žasnúť pred bláznivo milujúcou Božou láskou“. –