Zdediť dobro je najcennejší majetok

Svätý Otec vyzval veriacich, aby podporili obyvateľov Srí Lanky, ktorí sa aktuálne ocitli uprostred napätej spoločenskej situácie.
VN SK 17.05.2022
Zdediť dobro je najcennejší majetok

Fotograf Nick Ut ukazuje pápežovi Františkovi svetoznámy záber, ktorý vznikol pred 50 rokmi počas vojny vo Vietname. Snímka s názvom The terror of war (Vojnový teror) je známa aj ako Napalm girl (Napalmové dievča). V roku 1973 získala Pulitzerovu cenu a vyhrala aj World Press Photo. V centre fotografie je deväťročná Phan Thi Kim Phúc, ktorá po napalmovom útoku zo seba strhla horiace šaty. Na generálnej audiencii 11. mája sa osobne zúčastnila i Phan Thi Kim Phúc (vľavo). Snímka: profimedia.sk

Počas generálnej audiencie na Námestí svätého Petra bolo v stredu 11. mája prítomných aj približne 60 veriacich zo Slovenska. Pápež František pokračoval vo svojej katechéze už deviatou časťou cyklu o starobe.

Nazval ju Judita: obdivuhodná mladosť, veľkodušná staroba a uvažoval v nej nad biblickou postavou Judity, ktorá ešte v mladosti hrdinsky oslobodila svoj ľud zabitím tyrana.

NAĎALEJ RÁSŤ

Judita, mladá židovská vdova, zachránila podrezaním hrdla Holofernovi, generálovi asýrskeho kráľa Nabuchodonozora, mesto Betulia a judský ľud. Po prežitých dobrodružstvách sa na jeseň života vrátila do Betulie „a zostala na svojom majetku. Dokiaľ žila, bola slávna po celej krajine.

V dome svojho manžela Manassesa sa dožila vysokej staroby stopäť rokov. Svoju slúžku prepustila na slobodu. Svoj majetok rozdelila ešte pred svojou smrťou príbuzným svojho muža a pokrvným zo svojho rodu“ (Jdt 16, 21. 23 – 24).

Dožiť sa takéhoto vysokého veku je podľa Svätého Otca mimoriadnym požehnaním, no v dnešnej dobe „nie je nezvyčajné, že po odchode do dôchodku má človek pred sebou ešte veľa rokov života“. Počas nich môže toho ešte veľa vykonať a naďalej rásť, a to nielen vekovo, ale aj „v autorite, vo svätosti, v múdrosti“.

ODVAHA A MÚDROSŤ

V súčasnosti majú starí rodičia veľkú úlohu v rodine, pomáhajú vychovávať vnúčatá, sú svojim deťom oporou pri výchove ich detí. „Malé deti sa učia sile nežnosti a úcte ku krehkosti, ktoré sa im pri starých rodičoch ľahšie vštepujú.

Starí rodičia sa zasa učia, že nežnosť a krehkosť nie sú len znakmi sklonku života: pre mladých sú to cesty k väčšiemu poľudšteniu budúcnosti.“ „V mladosti si Judita vydobyla úctu komunity svojou odvahou, v starobe si ju zaslúžila svojím láskyplným dbaním o slobodu a vzájomné vzťahy.“

Keď totiž udelila svojej slúžke slobodu a všetkých pozostalých zahrnula svojou pozornosťou, bol to znak ľudského prístupu k blízkemu človeku. Vtedy už pre ňu nastal „čas zanechať dobré dedičstvo múdrosti, nežnosti a darov pre rodinu a komunitu – dedičstvo dobra, a nie iba majetku“.

Pápež František upozornil, že „keď myslíme na dedičstvo, neraz myslíme na majetky, a nie na dobro preukazované a zasievané v starobe“. Zároveň vyjadril želanie, aby boli všetky staré mamy takéto odvážne a múdre a aby do svojich vnúčat zasiali dedičstvo múdrosti.

MODLIME SA ZA POKOJ VO SVETE

V závere audiencie pápež František venoval pozornosť situácii na Srí Lanke a vyzval všetky zainteresované strany a zodpovedných, „aby zachovali mierový postoj a nepodľahli násiliu a aby načúvali túžbam ľudu a zabezpečili plné dodržiavanie ľudských práv a občianskych slobôd“.

Osobitne sa prihovoril Poliakom sláviacim sviatok ich patróna, biskupa a mučeníka svätého Stanislava. Nemecky hovoriacich veriacich spolu s Portugalcami, ktorí mali čoskoro oslavovať sviatok Panny Márie Fatimskej, prosil o modlitby za pokoj vo svete.