Žene je vlastné brať si život k srdcu

Na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 1. januára predsedal pápež František eucharistickému sláveniu v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Novoročný sviatok sa zároveň slávil ako 53. svetový deň pokoja.
VN SK 02.01.2020
Žene je vlastné brať si život k srdcu

Pápež František sa vo svojich novoročných príhovoroch venoval Bohorodičke a veriacich vyzval, aby upriamili svoj zrak na Dieťa, ktoré nám Panna Mária ukazuje, a dali sa jej Synom požehnať. Snímka: profimedia.sk

,Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy´ (Gal 4, 4). Narodený zo ženy - tak prišiel Ježiš. Nezjavil sa na svete ako dospelý, ale - ako nám to hovorí evanjelium – ,počal sa v živote matky´ (Lk 2, 21). Tam vzal na seba našu ľudskosť, deň za dňom, mesiac za mesiacom. V lone matky sa Boh a ľudskosť zjednotili, aby zostali spolu navždy; aj dnes v nebi Ježiš žije v tele, ktoré vzal na seba v lone matky. V Bohu je naše ľudské telo.“

Ženy sú pramene života
„Prvý deň v roku slávime tento sobáš medzi Bohom a človekom, ktorý sa začal v lone ženy. V Bohu bude navždy naša ľudskosť a Mária navždy zostane Božou Matkou. Je ženou a matkou - toto je podstatné.

Z nej, zo ženy, vzišla spása, a teda niet spásy bez ženy. V nej sa Boh spojil s nami. A ak sa my chceme spojiť s ním, treba ísť tou istou cestou - cez Máriu, ženu a matku. Preto začíname rok v znamení Panny Márie; ženy, ktorá utkala ľudskosť Boha. A ak chceme z ľudskosti vytvárať tkanivo našich dní, musíme znovu začať od ženy.

Znovuzrodenie ľudstva sa začalo od ženy. Ženy sú pramene života. A predsa sú ustavične urážané, bité, znásilňované, sú nútené prostituovať a zabíjať život, ktorý nosia v lone. Každé násilie spôsobené žene je profanáciou Boha, ktorý sa zrodil zo ženy. Z tela ženy prišla pre ľudstvo spása. Z toho, ako sa správame k telu ženy, možno vidieť našu úroveň ľudskosti.

Koľkokrát je telo ženy obetované na profánnych oltároch reklamy, zárobku, pornografie; vykorisťované - ako niečo povrchné na použitie! Musíme ženské telo oslobodiť od konzumizmu, musíme ho rešpektovať a ctiť si ho; je to to najvznešenejšie telo na svete. V tomto tele sa počala Láska a toto telo priviedlo na svet Lásku, ktorá nás zachránila.

Dnes je však ponižované aj materstvo, pretože jediný rast, ktorý ľudí zaujíma, je ekonomický. Sú matky, ktoré riskujú a vydávajú sa na neschodné cesty, aby sa zúfalo pokúsili dať plodu svojho lona lepšiu budúcnosť. No ľudia, ktorí majú plné brucho a zároveň prázdne srdce bez lásky, ich vnímajú ako prebytočné čísla.“

Všetko uchovávala v svojom srdci
„Podľa biblického rozprávania žena prichádza pri zavŕšení stvorenia ako súhrn všetkého, čo bolo stvorené. Skutočne v sebe zahŕňa cieľ samotného stvorenia - plodenie a uchovávanie života, spoločenstvo so všetkým, starostlivosť o všetko.

To je to, čo Panna Mária dnes robí v evanjeliu: ,Mária zachovávala všetky tieto slová v svojom srdci a premýšľala o nich´ (Lk 2, 19). Uchovávala všetko: radosť z narodenia Ježiša; smútok z toho, že im v Betleheme odopreli pohostinnosť; Jozefovu lásku aj úžas pastierov; prísľuby i neistoty z budúcnosti. Všetko vkladala do svojho srdca a všetko v ňom kládla na správne miesto, aj nepriazeň. V srdci každú vec opatrovala s láskou a všetko zverovala Bohu.

V evanjeliu sa toto Máriino správanie ešte raz opakuje. Na konci Ježišovho skrytého života. Toto opakovanie nám pomáha pochopiť, že uchovávanie v srdci nie je len pekné gesto, ktoré Mária robievala tu a tam, ale že bolo naozaj jej zvykom.

Žene je vlastné brať si život k srdcu. Žena ukazuje, že zmyslom žitia nie je neprestajne produkovať veci, ale brať si k srdcu veci, ktoré existujú. Len ten, kto hľadí srdcom, vidí dobre, pretože dokáže vidieť dovnútra; vidieť osobu, nielen jej chyby; vidieť brata, nielen jeho slabosti; vidieť nádej v ťažkostiach; vidieť Boha vo všetkom.

Keď začíname nový rok, pýtajme sa: Viem sa pozerať srdcom? Viem na ľudí hľadieť srdcom? Mám na srdci ľudí, s ktorými žijem, alebo ich ničím ohováraním? A predovšetkým: Mám v strede srdca Pána? Alebo iné hodnoty? Či iné záujmy? Môj imidž, bohatstvá, moc?

Len ak nám život leží na srdci, dokážeme sa ho starostlivo ujať a prekonať ľahostajnosť, ktorá nás obklopuje. Prosme o milosť, aby sme rok prežili s túžbou brať si druhých k srdcu; starostlivo sa ich ujímať. A ak chceme lepší svet, ktorý by bol domom pokoja, nie nádvorím vojny, nech nám leží na srdci dôstojnosť každej ženy.

Zo ženy sa narodilo Knieža pokoja. Žena je darkyňou a prostredníčkou pokoja, a preto musí byť naplno spojená s rozhodovacími procesmi. Lebo keď ženy môžu odovzdávať svoje dary, je vo svete zrazu viac jednoty a pokoja. A preto víťazstvo pre ženu je víťazstvom pre celé ľudstvo.“