Ženy a mládež dostanú na synode hlasy

Na októbrovom zhromaždení synody budú mať laici hlasovacie právo. Okrem tejto novinky oznámili v uplynulých dňoch z Vatikánu aj ďalšie zmeny.

Katolícke noviny 28.04.2023
Ženy a mládež dostanú na synode hlasy

Jesenné zasadanie synody čakajú zmeny a novinky. Snímka: synoda.sk

Účastníkov synody, ktorí nebudú z radov biskupov, navrhnú biskupské konferencie a rady východných cirkví.

Následne ich zo zoznamu 140 osôb vymenuje pápež.

Pôjde o 70 ľudí spomedzi kňazov, zasvätených osôb, diakonov a laikov z miestnych cirkví.

 

Obohatenie Cirkvi

Ženy budú tvoriť polovicu týchto účastníkov.

Na žiadosť Svätého Otca Františka sa posilní aj prítomnosť mladých ľudí.

Všetci členovia synodálneho zhromaždenia budú mať hlasovacie právo.

Na synode už nebudú audítori.

„Nejde o revolúciu, ale o obohatenie Cirkvi, ktoré bude úplnejšie,“ uviedli 26. apríla na tlačovej konferencii kardináli Mario Grech a Jean-Claude Hollerich, generálny sekretár synody.

Kardinál Grech dúfa, „že jedného dňa sa budeme môcť zaobísť bez hlasovania. Synoda je rozlišovanie, modlitba, nestojíme o hlasovanie“.

Podľa kardinála Hollericha prítomnosť nebiskupov „zabezpečuje dialóg medzi proroctvom Božieho ľudu a rozlišovaním pastierov“.

Ďalšou novinkou je, že na zhromaždení sa prvýkrát zúčastnia aj biskupi z krajín, ktoré nemajú biskupskú konferenciu.

Podľa slov kardinálov Grecha a Hollericha tak „bude Cirkev plnšie zastúpená a bude radosť mať to všetko spolu v Ríme“.

 

Iné denominácie a experti

Bez hlasovacieho práva sa na zhromaždení zúčastnia aj delegáti z iných kresťanských denominácií, experti a prvý raz aj „facilitátori“, teda odborníci, ktorých úlohou je uľahčovať prácu v jednotlivých fázach zasadania.

Ďalšia zmena sa týka zástupcov rímskej kúrie.

Doteraz sa na synode zúčastňovali predstavitelia dikastérií, ktorých určil pápež.

Na budúce zasadanie však môže Svätý Otec vymenovať i niekoho iného ako vedúceho dikastéria.

 

Biskupský charakter zostáva

Samotný počet zúčastnených biskupov bude závisieť od veľkosti biskupskej konferencie a pohybuje sa od jedného do piatich.

Každú voľbu, nielen biskupov, ale aj laikov, musí schváliť pápež, dovtedy ich mená nesmú byť zverejnené.

Napriek všetkým zmenám zostane zachovaný pôvodný charakter synody ako zhromaždenia biskupov a budú tvoriť 75 percent účastníkov.

-TK KBS-, -VNCZ-, CIRKEV.CZ/-VNPL-