Žiť s druhými a pre druhých

Pri modlitbe Anjel Pána sa v nedeľu Najsvätejšej Trojice 12. júna na námestí pred Bazilikou svätého Petra zhromaždilo mnoho veriacich rôznych národností.
VN SK 14.06.2022
Žiť s druhými a pre druhých

Svätý Otec František v príhovore z okna Apoštolského paláca pripomenul evanjelium tejto nedele, v ktorom nám Ježiš predstavuje ďalšie dve božské osoby – Otca a Ducha Svätého. „Boh, v ktorom každá osoba žije pre druhú v nepretržitom vzťahu, nie pre seba, nás podnecuje, aby sme žili s druhými a pre druhých.“

V súvislosti so Svetovým dňom boja proti detskej práci vyzval, aby sme sa usilovali „o odstránenie tejto pohromy, aby žiadne dieťa nebolo zbavené svojich základných práv a nebolo nútené pracovať“.

Obyvateľom Južného Sudánu a  Konžskej demokratickej republiky sa pápež ospravedlnil, že pre problémy s kolenom a jeho prípadnú liečbu musí odložiť návštevu týchto krajín plánovanú na začiatok júla.

Pozornosť opäť venoval i vojnovému konfliktu na Ukrajine, pričom  vyslovil prianie, nech „ubiehajúci čas neochladí našu ľútosť a náš starostlivý záujem o týchto utrápených ľudí“, a všetkých vyzval, aby sa „modlili a bojovali za mier“.

Na záver modlitby po udelení požehnania Svätý Otec pripomenul sobotňajšie blahorečenie desiatich sestier alžbetínok v Poľsku, ktoré „hoci si boli vedomé nebezpečenstva, čo im hrozilo, zostali po boku starých a chorých ľudí, o ktorých sa starali“, a potom boli „zabité na konci druhej svetovej vojny v prostredí nepriateľskom voči kresťanskej viere“.