Znovuobjavme zmysel pre adoráciu

Len keď „stratíme hlavu“ pre Ježiša a čas pred svätostánkom, budeme môcť príťažlivo svedčiť o radosti a kráse evanjelia.

Vatican News 24.10.2023
Znovuobjavme zmysel pre adoráciu

Po pápežovo požehnanie si aj tentoraz prišli viaceré manželské páry. Svätý Otec ich povzbudil svojím typickým gestom palec hore. Snímka: profimedia.sk

Ako svätý Charles de Foucauld, o ktorom hovoril Svätý Otec na audiencii 18. októbra. Charles si prešiel dlhú cestu – od rozmarnej mladosti cez intenzívny vzťah s Pánom počas pobytu vo Svätej zemi po Saharu, kde nekresťanom ohlasoval Krista.

O JEŽIŠOVI, NIE O SEBE

Až keď sa Charles obrátil a prijal Božie milosrdenstvo vo svätej spovedi, odhalil zmysel svojho života. „Stratil pre Ježiša hlavu. To je prvý krok ohlasovania. Mať Ježiša vo svojom srdci.“

Inak budeme podľa pápeža pri evanjelizácii vystavení pokušeniu hovoriť viac o sebe ako o Ježišovi, viac o morálke či pravidlách než o Božej láske, nehe, milosrdenstve. „Vidím to v  niektorých nových hnutiach: hovoria o svojej vízii, spiritualite. Ale prečo nehovoríte o Ježišovi?“

PRI JEŽIŠOVÝCH NOHÁCH

Nato je potrebné vstúpiť „do Ježišovej školy, dať sa ním formovať a mať s ním intenzívny vzťah“. Charles odišiel do Svätej zeme, aby spoznal miesta, kde žil Pán; aby kráčal, kadiaľ kráčal Učiteľ. „Platí, že čím viac Ježiša spoznávame, tým máme väčšiu túžbu prinášať ho svetu.“

Nemusíme cestovať, ale čítajme evanjelium. „Zotrvávajme v modlitbe pri Ježišových nohách, pred svätostánkom. Tam spočíva evanjelizačná sila. Veríme v silu Eucharistie? Nachádza naša služba svoj začiatok v adorácii?“

Čas strávený pred svätostánkom nie je nikdy stratený. „Musíme znova získať zmysel pre adoráciu.“ A potom ísť s úsmevom medzi ľudí rozdávať dobro. „Je dôležité, aby prostredníctvom našej dobroty videli Ježišovu dobrotu.“