Charitatívne organizácie zasievajú semená nádeje

Na záver druhého dňa apoštolskej cesty pápeža Františka v stredu 1. februára vo večerných hodinách bolo stretnutie so zástupcami charitatívnych organizácií na apoštolskej nunciatúre v Kinšase.
VNSK VNEN 02.02.2023
Charitatívne organizácie zasievajú semená nádeje

„Chudoba a odmietnutie sú urážkou voči ľudským bytostiam, ktoré ich oberajú o ich dôstojnosť. Len obnovením dôstojnosti obnovíme ľudskosť," povedal pápež na stretnutí s charitatívnymi pracovníkmi. Snímka: profimedia.sk

Na stretnutie prišlo šesť charitatívnych organizácií a inštitúcií. Medzi nimi centrum DREAM komunity Sant'Egidio, asociácia Fasta, humanitárna organizácia so sídlom v Argentíne, ktorej cieľom je sociálna podpora a začlenenie marginalizovaných ľudí prostredníctvom integrálnej formácie a účasti komunity. 

Rovnako aj Telema Ongenge, miestne združenie podporujúce zdravotne postihnutých ľudí s cieľom zlepšiť ich životné podmienky. Prítomné boli aj mníšky trapistky z kláštora Panny Márie z Mvandy v Kikwite. 

Charitatívni pracovníci opísali svoje skúsenosti a prezentovali svoje aktivity v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a ľudského rozvoja pre chudobných a marginalizovaných.

Ako rast lesa

Pápež v úvode svojho príhovoru vyzdvihol tichú a dlhodobú prácu charitatívnych pracovníkov.

Prirovnal ich k rastu lesa: „V tejto krajine, kde je toľko násilia, ktoré sa ozýva ako dunivý rachot vyrúbaného stromu, ste lesom, ktorý každý deň rastie v tichu a robí vzduch lepším, dýchateľnejším. Samozrejme, strom, ktorý padá, robí väčší hluk, ale Boh miluje a pestuje štedrosť, ktorá potichu klíči a prináša ovocie, a s radosťou upiera svoj pohľad na tých, ktorí slúžia núdznym.“

Mená a tváre chudobných ľudí, ktorí boli neznámi a nebolo počuť ich hlas sa stali pre týchto pracovníkov charity svedectvom Ježišovej blízkosti. Pápež poďakoval za ich pohľad, ktorý „vie rozpoznať Ježiša v jeho najmenších bratoch a sestrách.“

Svet má inú mentalitu a preto, pokračoval Svätý Otec: „Vy ich prijímate, zatiaľ čo svet ich zneužíva, vy ich podporujete.“

Hlboké emócie

Aj pri tomto stretnutí pápež neskrýval svoje emócie: „Človeku sa tisnú slzy do očí, keď počúva príbehy, aké ste mi rozprávali, o trpiacich ľuďoch, ktorých všeobecná ľahostajnosť odsúdila na bezdomovecký život, čo ich vedie k životu na ulici, vystavuje ich riziku fyzického násilia a sexuálneho zneužívania, a dokonca obvineniam z čarodejníctva, hoci potrebujú len lásku a starostlivosť.“

V príhovore bola chudoba prirovnaná popolu, ktorý zahasí oheň, ktorý nosí človek v sebe. A preto sa chcel pápež zastaviť pri dvoch otázkach: „Má to zmysel?“ a „Ako konať túto dobročinnú službu?“

Ako zaznelo v svedectvách, „láska nás privádza k Bohu a on nás prekvapuje neočakávanými zázrakmi, ktoré sa dejú prostredníctvom tých, ktorí milujú.“

Na záver ponúkol tri kľúčové slová na riešenie otázky ako vykonávať dobročinnosť: vzorný príklad, udržateľnosť a spolupráca.