Pápež zavial do Afriky nádej

Štyridsiata apoštolská cesta pápeža Františka smerovala na africký kontinent. Od 31. januára do 5. februára navštívil Konžskú demokratickú republiku a vydal sa na ekumenickú i mierovú púť do Južného Sudánu.
Anna Stankayová 07.02.2023
Pápež zavial do Afriky nádej

Vnútorne vysídlení Juhosudánci jasajú pri odchode po stretnutí s pápežom Františkom vo Freedom Hall v Jube. Snímka: profimedia.sk

Svätého Otca čakal v Afrike tradičný program. Okrem stretnutí so štátnymi predstaviteľmi, diplomatmi, kňazmi, zasvätenými osobami, biskupmi, mladými či miestnymi jezuitmi však prijal a vypočul obete násilia aj vnútorne vysídlených ľudí. V rámci každej etapy slávil Eucharistiu s hromadnou účasťou.

VOJNOVÉ ZRANENIA

Obe krajiny trápia dlhodobé konflikty. V Konžskej demokratickej republike sa aj po nezávislosti od Belgicka v roku 1960 striedali autoritárske režimy i vnútorné krvavé konflikty a masakre späté s obrovským minerálnym a  prírodným bohatstvom krajiny.

Po roku 2006 opäť vypukla občianska vojna, ktorá vyvolala i etnické konflikty, osobitne vo východných provinciách Severné a Južné Kivu, Ituri a Katanga. Pápež sa s obeťami násilia nemohol pre pretrvávajúce nepokoje stretnúť priamo v regióne, vypočul ich preto v hlavnom meste Kinšasa.

„Modlím sa, aby žena – každá žena – bola rešpektovaná, chránená a docenená. Páchať násilie na žene a matke znamená robiť to samotnému Bohu, ktorý na seba vzal ľudskú podobu od ženy, od matky,“ vyjadril blízkosť obetiam 1. februára.

V štyroch svedectvách sa obete sexuálneho zneužívania či vnútorne vysídlené osoby podelili o príbehy brutálneho násilia vrátane masového zabíjania a mrzačenia, únosov a stratených príbuzných, sériového znásilňovania a sexuálneho otroctva.

Uprostred hrôz vojny a prírodných katastrof však hovorili aj o odpustení a nádeji. „Chceme zanechať túto temnú minulosť a byť schopní vybudovať krásnu budúcnosť.“ Na záver prečítali spoločné vyhlásenie o záväzku odpustiť svojim násilníkom.

Bijoux v roku 2020 ako pätnásťročnú na ceste po vodu k rieke uniesla skupina povstalcov a 19 mesiacov ju znásilňoval ich veliteľ. Podarilo sa jej utiecť, keď bola tehotná. Pápežovi rozpovedala svoj príbeh spolu so svojimi dvojičkami. Snímka: profimedia.sk

HUMANITÁRNA KRÍZA

Južný Sudán oficiálne vznikol v roku 2011 získaním nezávislosti od Sudánu. V roku 2013 prepukol konflikt medzi vojenskými lídrami odlišujúcimi sa etnickou príslušnosťou.

Podľa odhadov si vyžiadal 400-tisíc obetí a vyše dva milióny vnútorne vysídlených osôb, okolo 2,3 milióna ľudí muselo ujsť do susedných krajín. Južný Sudán privítal pápeža po prvýkrát v histórii.

Svätý Otec si spolu s arcibiskupom Canterbury Justinom Welbym a moderátorom Generálneho zhromaždenia škótskej cirkvi Iainom Greenshieldsom, s ktorými prišiel do Južného Sudánu na ekumenickú púť pokoja, vypočul 4. februára svedectvá troch detí žijúcich v utečeneckých táboroch Bentiu, Malakal a Juba.

Vyzval na ukončenie konfliktov, na rešpektovanie a docenenie žien a dievčat a apeloval na pomoc Južnému Sudánu, ktorý trpí najväčšou humanitárnou krízou v Afrike.

„V skutočnosti tu pretrváva najväčšia utečenecká kríza na kontinente. Najmenej štyri milióny synov a dcér tejto krajiny sú vysídlené, potravinová neistota a podvýživa postihujú dve tretiny obyvateľstva a predpovedá sa, že humanitárna tragédia sa tento rok môže ešte zhoršiť,“ upozornil na závažnosť situácie.

Vysídleným osobám, ktoré pre konflikt opustili svoje domovy a žijú v utečeneckých táboroch, pápež adresoval povzbudenie: „Vy ste semienkom nového Južného Sudánu, semienkom na plodný a hojný rast krajiny. Vy, ktorí sa už teraz rozhodujete pre bratstvo a odpustenie, pestujete lepšiu budúcnosť.“